Download 135 HUYỆT THẬP CHỈ ĐẠO CHỮA BỆNH TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI PDF

Title135 HUYỆT THẬP CHỈ ĐẠO CHỮA BỆNH TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI
File Size12.1 MB
Total Pages136
Document Text Contents
Page 1

135 HUYỆT THẬP CHỈ ĐẠO
CHỮA BỆNH TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI
Thập chỉ đạo hay còn gọi là Thập thủ đạo hay Thập chỉ Liên tâm pháp là một

phương pháp bấm huyệt đặc sắc, do cố lương y Hoàng Thị Lịch đặt nền móng vào

vào những năm 1960. Bà đã dành cả đời tâm huyết để nghiên cứu và phát triển

phương pháp này. Bà cũng đã chữa khỏi cho rất nhiều người khỏi bệnh mà không

màng đến công xá.

Similer Documents