Download 2.1 CIVILE D PDF

Title2.1 CIVILE D
File Size157.1 KB
Total Pages5
Table of Contents
              MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
            
Document Text Contents
Page 2

C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii

Subiectul nr. 4
Dirigintele de şantier răspunde faţă de investitor pentru următoarele etape de realizare a
construcţiei:

A perioada de execuţie a lucrărilor privind încadrarea strict în valorile de investiţii
aprobate de conducerea unităţii;

B asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii în perioada
de pregătire - execuţie - recepţie;

C pe toată durata de existenţă a construcţiei, inclusiv în etapa de postutilizare.

Subiectul nr. 5
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de santier verifica:

A existenţa autorizaţiei de construire;

B corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construcţie şi cele ale proiectului ;
C verificare existenţei programului de faze determinante.

Subiectul nr. 6
La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier?

A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de
orice sarcină executantului;

B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal;

C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu
proiectantul şi executantul;

D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului.

Subiectul nr. 7
În cursul betonării elementelor de construcţii, se consemneaza in condica de betoane:

A ora începerii turnării, data şi elementul în care se toarnă;

B ora începerii şi terminării preparării betonului;

C evenimente apărute pe parcursul turnării betonului (intemperii, întreruperea turnării din
diferite cauze etc.);

D temperatura mediului la ora şi data turnării pe timp friguros;

Subiectul nr. 8
Conform prevederilor NE 012/1-2007, ce reprezintă rezistenţa caracteristică fckcil / fckcub pe
baza căreia este definită clasa betonului?

A rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 sau
pe cuburi cu latura de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa
statistic cel mult 5 % din rezultate;

B rezistenţa la compresiune exprimată în daN/mm2 determinată pe cilindrii de 140/250
mm sau pe cuburi de 140 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa
statistic cel mult 5 % din rezultate;

C rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 mm
sau pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa statistic ce
mult 15 % din rezultate

2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D
pag. 2 / 5

Page 3

Subiectul nr. 9
In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor pompate
trebuie sa se ia masuri astfel incat:

A procesul de pompare sa se desfasoare continuu, fara intreruperi;

B inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de max. 1,00m;

C grosimea stratului de beton sa fie de max. 40 cm;

Subiectul nr. 10
Care din următoarele verificari sunt obligatorii la terminarea săpăturilor pentru fundaţii în
raport cu prevederile proiectului:

A adâncimea de fundare;

B natura terenului;

C pozitia in plan;

D dimensiunea sapaturilor;

Subiectul nr. 11
În cazul în care nu se pot evita rosturile de lucru, suprafaţa acestora va fi:

A la stâlpi şi grinzi - perpendiculară pe axa acestora;

B la stâlpi şi grinzi - la 45 grade faţă de axa acestora;

C la plăci şi pereţi - perpendiculară pe suprafaţa lor.

Subiectul nr. 12
Care este unghiul de îndoire a cârligelor de la etrieri şi agrafe, în vederea realizării ancorării :

A 90º pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60

B 135º sau 180º pentru etrieri si agrafe din OB37

C 135º pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60

Subiectul nr. 13
Rosturile de lucru (de betonare) la stâlp se pot prevedea la:

A baza stâlpului;

B mijlocul stâlpului;

C 30 - 50 mm sub grindă sau placă.

Subiectul nr. 14
La terminarea montării armăturilor se verifică:

A numărul, diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor
structurii;

B distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul de fixare;

C lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi
înglobate în elemente ce se toarnă ulterior;

2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D
pag. 3 / 5

Page 4

Subiectul nr. 15
Cum se leaga incrucisarile de armaturi la stalpi si grinzi

A toate incrucisarile din 2 in 2, in sah

B toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sau agrafelor,
restul incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah (cel putin
din 2 in 2)

C La stalpi toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sau
agrafelor, restul incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah
(cel putin din 2 in 2). La grinzi toate incrucisarile din 2 in 2, in sah

Subiectul nr. 16

Cati distantieri sunt necesari pentru mentinerea la pozitie a armaturilor montate intr-un

metru patrat de placa :

A cel putin doi distantieri

B cel putin patru distantieri

C un distantier
Subiectul nr. 17

La legarea armaturilor cu sarma, cate fire se folosesc si cu ce diametru

A un fir de 2 mm

B doua fire de 2 mm

C doua fire de 1-1,5 mm

Subiectul nr. 18
La decofrarea oricărei părţi de construcţie se va verifica prin sondaj:

A aspectul elementelor, semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton
necorespunzător (beton necomprimat, segregat, goluri, rosturi de betonare, etc.);

B dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor;

C distanţa dintre diferitele elemente;

D poziţia elementelor verticale (stâlpi, diafragme, pereţi) în raport cu cele
corespunzătoare situate la nivelul imediat inferior;

E poziţia golurilor;

F poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarnă ulterior.

Subiectul nr. 19
La obiectele de construcţii ale căror lucrări de execuţie se sistează în perioada de timp
friguros se vor lua măsuri de:

A conservarea lucrărilor;

B asigurarea bunurilor;

C protejarea incintelor.

2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D
pag. 4 / 5

Similer Documents