Download 273828903-sandra-brown-disparitia-150826084501-lva1-app6891 PDF

Title273828903-sandra-brown-disparitia-150826084501-lva1-app6891
File Size998.7 KB
Total Pages271
Document Text Contents
Page 2

prima dată pentru a discuta operaţiunea.Se strânseseră în jurul unei hărţi a zonei
cunoscute sub numele de Golden Branch,analizând obstacolele pe care le-ar fi
putut întâmpina.Headly îşi aminti că un alt şerif spusese:
-Hei,Turk,adu-mi şi mie o Cola dacă tot e ti acolo!ș
Headly nu avea să afle numele adevărat al lui Turk decât mai târziu,mult mai
târziu,când avea să se facă curăţenie.Glonţul pătrunse cam la un centimetru mai
sus de vesta antiglonţ,sfâşiindu-i gâtul aproape complet.Bărbatul se prăbuşi fără
să scoată un sunet şi muri înainte să ajungă pe mormanul de frunze ude ce i se
aşternea la picioare.Headly nu putu face altceva decât să spună în gând o
rugăciune scurtă şi să rămână ascuns.Dacă s-ar fi mişcat,ar fi murit sau ar fi fost
rănit fiindcă,odată pornit focul de arme,prin ferestrele deschise ale casei ţâşneau
fără încetare gloanţele.Haiducii Dreptăţii aveau un arsenal inepuizabil.Sau cel
puţin aşa părea în dimineaţa aceea umedă şi cumplită.A doua victimă fu un
ajutor de şerif cu părul roşcat,de 24 de ani.Respiraţia caldă în aerul rece îi dădu
de gol poziţia.Fură trase şase focuri.Cinci găsiră ţinta.Trei dintre ele l-ar fi
omorât oricum.Echipa intenţionase să ia grupul prin surprindere,să le prezinte
mandatele de arestare pentru o listă lungă de fărădelegi şi să îi reţină pe toţi.Nu
voiau să se implice în focuri de arme dacă nu era cazul.Însă vehemenţa cu care
se trăgea asupra lor arăta că tâlharii ţineau să lupte până la moarte.
La urma urmei,nu aveau de pierdut decât propriile vieţi.Dacă ar fi fost prinşi,toţi
cei şapte membri ai grupării teroriste ar fi fost închişi pe viaţă sau pedepsiţi cu
moartea.Împreună,cei şase bărbaţi şi o femeie comise-seră douăsprezece crime
şi distruseseră bunuri în valoare de milioane de dolari,multe dintre acestea fiind
clădiri guvernamentale sau instalaţii militare.În pofida tonului religios ostentativ
al denumirii pe care o adoptaseră,nu erau fanatici ai vreunei credinţe,ci mai
degrabă nu aveau deloc conştiinţă sau reţineri.În perioada destul de scurtă de doi
ani,deveniseră cunoscuţi şi ajunseseră să fie o pacoste pentru toate organele
legii.Şi alte grupuri de acest gen îi imitau pe Haiduci,dar nici unul nu era la fel
de eficient.În comunitatea infractorilor,erau respectaţi pentru îndrăzneală şi
violenţa fără seamăn.Pentru mulţi dintre cei care detestau guvernul,ei deveniseră
eroi populari.Erau adăpostiţi şi li se furnizau arme şi muniţie,dar şi informaţii
secrete,confidenţiale.Acest sprijin din umbră le permisese să lovească rapid,cu
putere,iar apoi să dispară şi să rămână bine ascunşi în timp ce planificau
următorul atac.În comunicatele trimise ziarelor şi posturilor de televiziune
juraseră că niciodată nu aveau să fie prinşi vii.Poliţia reuşise să îi prindă în
Golden Branch doar printr-un mare noroc.Unul dintre furnizorii lor de arme,al
cărui istoric Infracţional autorităţile îl cunoşteau bine,fusese pus sub

Similer Documents