Download Amanda Quick-Scanteia pasiunii.pdf PDF

TitleAmanda Quick-Scanteia pasiunii.pdf
File Size5.3 MB
Total Pages307
Document Text Contents
Page 153

154 Amanda Quick

Ea mai luă o înghiţitură de cafea.
Fusese doar cea mai bună partidă de sex de care avu­

sese parte vreodată.
Cu siguranţă, ea nu putea aprecia foarte bine, îşi

aminti. Experienţa ei era limitată la câteva mici aven­
turi timpurii şi un soţ care nu o iubise niciodată. Dar
era convinsă că evenimentul pe care îl pusese în scenă
împreună cu Jasper în cabina ei în zorii zilei de sâmbătă
rivaliza cu orice producţie Light Fantastic.

Cu toate astea, nu avea de gând să discute despre asta
cu fratele ei mai mic sau cu oricine altcineva.

- Todd, nu-ţi face probleme, spuse ea, pe tonul pe
care îl folosea cu furnizorii mai dificili. Andrews a in­
terpretat prea departe ceea ce a văzut. Adevărul este
că eu şi Jasper am decis că singurul mod de a anula aceste
zvonuri despre o vânzare sau o fuziune este ca noi doi să
facem front comun.

- Totul a fost de faţadă?
-Intr-un fel. Din fericire, apelul se întrerupse. Stai

puţin pe fir, mă sună cineva pe cealaltă linie. Ea trecu
repede la al doilea apel. Olivia la telefon.

-Doamnă Chantry, sunt Hamilton, de la recepţie.
A venit un domn Sloan să vă vadă.

Ea fu cuprinsă de o ciudată senzaţie de panică. încă
nu se hotărâse cât de mult să se încreadă în Jasper.

-Spune-i... Avea mintea blocată. Hamilton, spune-i
că nu sunt aici.

- îmi pare rău, doamnă Chantry, spuse Hamilton ru­
gător. Este deja în lift. Vreţi să merg după el sus?

- Nu, las-o baltă. E în regulă, Hamilton. Mulţumesc.
Trecu din nou pe cealaltă linie. Todd? E cineva la uşă.
Sau va fi în câteva secunde. Trebuie să închid. Ne ve­
dem împreună cu Dixon mâine pe dig. Vom parcurge
întregul program pentru evenimentul de strângere de
fonduri pentru Lancaster.

- Olivia, aşteaptă, vreau să mai vorbim despre situaţia
asta dintre tine şi Sloan.

- Nu-ţi face griji, totul este sub control. îţi tot spun că
pot să mă ocup de Jasper Sloan.

Page 154

Scânteia pasiunii 155

Se auzi soneria. Olivia tresări. Acum tresărea şi de la
o simplă sonerie, se gândi ea dezgustată. Poate că băuse
totuşi prea multă cafea.

- La revedere, Todd.
Când închise telefonul, soneria se auzi din nou.

Ea respiră adânc, arboră un zâmbet politicos şi se duse
să deschidă uşa.

Jasper era pe hol. Intr-o mână ţinea o pungă albă de
hârtie. în aer se simţea mirosul a ceva cald, proaspăt
scos din cuptor.

îşi dădu seama că încă nu băgase nimic în gură, în
afară de cafea, de când se dăduse jos din pat. Ochi pun­
ga şi deschise larg uşa.

-C am devreme pentru duminica dimineaţa, nu? în­
trebă ea.

-Avem multe de vorbit. El ridică punga de hârtie.
Am adus ceva care să meargă cu cafeaua.

- Foarte inteligent din partea ta. închise uşa şi îl con­
duse în living. M-am trezit de dimineaţă şi mi-am dat
seama că nu am nimic de mâncare în casă. Trebuie să
fac nişte cumpărături.

Jasper se duse direct la bucătărie şi se simţi ca acasă.
Deschise uşa unui dulap, găsi o farfurie pentru biscuiţi
şi apoi verifică frigiderul.

-Avem noroc, spuse el. Ai nişte unt şi nişte
marmeladă.

- Şi cafea.
-Toate alimentele de bază. Zări exemplarul din Hard

Currency pe bufet. Bănuiesc că ai citit relatarea lui Andy
Andrews despre Silver Galaxy Food Night?

- Sigur că da. Se înfurie brusc. A avut tupeul să spună
că Light Fantastic a transformat Private Island în Oraşul
de Staniol. După cât m-am chinuit să-i linguşesc fiţuica
idioată. Gogomanul!

-N u mi-a atras atenţia referinţa la Oraşul de Staniol,
spuse Jasper sec. Ci menţiunea despre relaţia noastră
apropiată.

-A , asta.
Ea nu îl privi în timp ce ridică ibricul de cafea.
- Da, asta.

Similer Documents