Download AUTOCAD OSNOVE PDF

TitleAUTOCAD OSNOVE
File Size2.7 MB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za primjenu računala u arhitekturi

UVOD U PRIMJENU RAČUNALA
ak. god. 2010./2011.

AutoCAD
-osnove-

Page 2

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za primjenu računala u arhitekturi

kolegij:
UVOD U PRIMJENU RAČUNALA

ak. god. 2010./2011.
Auto CAD - osnove

U ovoj ćemo vas prezentaciji podsjetiti na najvažnije naredbe,
alate te općenito karakteristike programske aplikacije AutoCAD
(konkretno AutoCAD 2007). Ona nije zamišljena da daje točne
upute kako koristiti koju naredbu ili kao nacrtati neki predmet ili
program, već samo služi kao podsjetnik za lakše snalaženje pri
samim počecima korištenja AutoCADa, a bazira se na auditornim
vježbama koje ste imali priliku slušati.

AutoCAD je program koji je sastavni dio softverskog inventara
gotovo svakog suvremenog biroa te je od iznimne važnosti
upoznati vas sa njime već na samom početku semestra, jer ćete
se njime uvelike služiti i tokom studija.

Tokom prvih tjedana rada na ovom kolegiju važno je da uložite
malo truda u samostalan rad sa ovom aplikacijom i kod kuće da
biste se čim prije i čim bolje naučili njome služiti. Vaše znanje bit
će direktni odraz vašeg zalaganja.

Ne zaboravite:

Ako vam se dogodi da ne znate kako koristiti neku od naredbi,
jednostavno kliknite na ikonu Help i potražite rješenje svog
problema. Također, internet je prepun korisnih savjeta i tutoriala
od kolega iz cijeloga svijeta, jednostavno “guglajte” nešto poput
“AutoCAD basics tutorial” ili “how to draft in AutoCAD” i riješit ćete
sve dileme ;)

Želimo vam ugodan rad i lijepu suradnju na našem kolegiju.

Page 11

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za primjenu računala u arhitekturi

kolegij:
UVOD U PRIMJENU RAČUNALA

ak. god. 2010./2011.
Auto CAD - osnove

Ako želite da unutar neke površine na vašem crtežu bude neka vrst 
ispune,  za  to  koristite  naredbu  hatch (ikona  na  traci  za  crtanje 
krajnje  lijevo). Kada kliknete  ikonu, otvara vam  se ovaj prozor na 
kojem  namještate  postavke  za  buduću  ispunu.  Pattern je  uzorak 
(linije, mreža, trokutasta mreža, kružići, cvjetići, štogod), a swatch
je  boja  (samo  ako  je  pattern SOLID  kao  što  je  prikazano,  u 
protivnom  će boja biti  jednaka  layeru u kojem  se  radi). Za druge 
Patterne možete birati i angle (kut) te scale (mjerilo). 

Još samo  treba  odrediti  koju  površinu  ćete  ispunjavati,  pod 
“Boundaries”. Ako želite da nam neka OMEĐENA POVRŠINA bude 
u  ispuni, kliknite Add: Pick points i označite  tu praznu površinu  te 
stisnite  OK,  ako  želite  da  vam  cijeli  jedan  objekt  (npr kvadrat, 
kružnica  ili  nepravilan  ZATVORENI  objekt  napravljen  polylineom) 
bude  u  ispuni,  kliknite  Add:  Select objects i  odaberite  objekt  te 
stisnite OK.

Na sljedećem slideu prikazan  je kvadrat  ispunjen patternom solid 
zelene boje te omeđena površina između nekoliko linija sa dva tipa 
ispune, jednim solidom crvene boje i jednom “net” ispunom (angle
45 stupnjeva).

Page 12

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za primjenu računala u arhitekturi

kolegij:
UVOD U PRIMJENU RAČUNALA

ak. god. 2010./2011.
Auto CAD - osnove

Page 21

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za primjenu računala u arhitekturi

kolegij:
UVOD U PRIMJENU RAČUNALA

ak. god. 2010./2011.
Auto CAD - osnove

PODSJETNIK ZA POJMOVE KOJE TREBA UPOZNATI:

AutoCAD sučelje:     unos komandi, esc, undo, redo, new, open, save, exit, radni prostor, 
koordinatni sustav i kutevi, unos koordinata, apsolutne i relativne koordinate

Naredbe za crtanje (Draw):  Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Circle, Ellipse

Pomoćni alati crtanja:  Snap, Grid, Ortho, Polar, Osnap, Otrack, LWT, model

Object Snap (OSNAP):  Endpoint, Intersection, Nearest, Midpoint, Tangent, Center

Naredbe za izmjenu crteža (Edit):  Erase, Copy, Move, Rotate, Scale, Mirror, Offset, Array, 
Trim/Extend, Fillet/Chamfer

Karakteristike  (properties)  i  slojevi:  Object properties, Match properties,  Create new
layer, Assign layer color

Kote i tekst: Dimension, Dtext, Dedit

Ispune (hatchevi): način editiranja

Blokovi (naredba bmake pa ENTER)

Layeri: način korištenja i editiranja

Page 22

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za primjenu računala u arhitekturi

kolegij:
UVOD U PRIMJENU RAČUNALA

ak. god. 2010./2011.
Auto CAD - osnove

PODSJETNIK NEKIH KRATICA KOJE SE MOGU KORISTITI U AUTOCADU:

Keyboard shortcutes
F1 Displays Help
F2 Toggles text window on/off
F3 Toggles OSNAP
F4 Toggles TABMODE
F5 Toggles ISOPLANE
F6 Toggles COORDS
F7 Toggles GRIDMODE
F8 Toggles ORTHO MODE
F9 Toggles SNAP MODE
F10 Toggles POLAR
F11 Toggles OTRACK

Aliases

A ARC
C CIRCLE
CHA CHAMFER
CP COPY
F FILLET
H HATCH
L LINE
LA LAYER
M MOVE
MA MATCHPROP
MI MIRROR
O OFFSET
...

Kompletna lista na adresi: http://www.keyxl.com/aaab849/245/AutoCad-2008-keyboard-shortcuts.htm

Similer Documents