Download Automatika_by_Amir_Halep PDF

TitleAutomatika_by_Amir_Halep
File Size1.8 MB
Total Pages66
Document Text Contents
Page 2

2

SADRŽAJ

1. SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA .............................................................. 3
2. STRUKTURA I REALIZACIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA .................. 7
3. OBJEKTI AUTOMATSKE REGULACIJE ................................................................... 11
4. SLIJEDNA REGULACIJA ....................................................................................... 18
5. UPRAVLJANJE U OTVORENOJ SPREZI ............................................................... 21
6. KASKADNO UPRAVLJANJE I REGULACIJA ODNOSA ........................................... 23
7. FUZZY CONTROL ................................................................................................. 27
8. PID REGULATOR ................................................................................................. 31
9. IZVEDBA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA ............................................. 38
10. INFORMACIONI I IZVRŠNI ORGANI .................................................................... 47
11. PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLERI .......................................................... 49
12. NUMERIČKI UPRAVLJANE ALATNE MAŠINE I INDUSTRIJSKI ROBOTI ............... 65
Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se umnožavati bez prethodne saglasnosti autora. Sva prava pridržana.

© 2012 Amir Halep

Page 34

34

rezervoaru dubine 10 m i da je zadana vrijednost 9m. U ovom slučaju skalirana vrijednost zadane vrijednosti je
9:10 = 0,9 odnosno 90%. Skaliranje se vrši prema maksimalnom iznosu nivoa (10 m).Sl. 8.3. Analogni PID regulator
Sl. 8.4. Digitalni PID regulatori


U ovisnosti o vrsti procesa PID regulator se može podesiti da radi kao direktni (engleski: rising) ili reverzni
(engleski: falling). Direktni regulator pri uvećanju procesne vrijednosti x(t) uvećava izlaz y(t) dok reverzni pri
povećanju procesne vrijednosti x(t) smanjuje izlaz y(t). Npr. ako se reguliše nivo vode u nekom rezervoaru
otvaranjem ventila na odvodu rezervoara tada se koristi direktni regulator, jer će pri porastu nivoa vode trebati

Similer Documents