Download AZ ASZTEROIDÁK PDF

TitleAZ ASZTEROIDÁK
File Size4.9 MB
Total Pages100
Document Text Contents
Page 1

Griga Zsuzsanna  

 AZ ASZTEROIDÁK A 
TRANSZCENDENTÁLIS 
KARMAASZTROLÓGIÁBAN

Page 2

2


„Nem válthatjuk meg a világot, mert minden ember
önmagában hordozza a megváltását,

és senki más nem végezheti el helyette.
Wass Albert: Hagyaték


AZ ASZTEROIDÁKAz aszteroida–övA Vela kataklizma előtt a Mars és a Jupiter között egy bolygó
helyezkedett el, amelyet az ősi mezopotámiai források Tiamatnak, az
Őskáosz sárkányának neveznek1. A Titius–Bode törvény alapján már
1792-ben kiszámították, hogy kellene ott egy bolygónak lennie, de hiába
fürkészték az eget, nem láttak semmit. A távcsövek tökéletesedése után
jönnek csak rá, hogy több kisebb égitest
található ezen a helyen. Új égitestet
egyébként kétféleképpen lehet felfedezni:
matematikai úton, vagyis „papíron” (Johann
Daniel Titius és Johann Elert Bode
számításai alapján), és véletlenül (ha egy
már ismert égitestet vizsgálunk, és a
közelében megpillantunk egy addig ismeretlent). Amennyiben pontosan
tudjuk az egyes bolygók tömegét, jelenlegi égi pozícióját, Naptól mért
távolságát és keringési idejét, akkor kiszámíthatjuk, hogy az ég mely
szegmensén kell állnia valaminek, ami a keringési anomáliákból
feltételezhetően létezik, csak még nem pillantotta meg senki. Ha
kitartóan kémleljük ezt a területet, fáradozásunkat előbb-utóbb siker
koronázhatja. A véletlen felfedezések sokkal gyakoribbak, mint azt első
pillantásra gondolnánk. Galileo Galilei 1612 decemberében saját
készítésű távcsövén a Jupitert vizsgálta, és a közelében megpillantotta
a Neptunuszt. Tíz napon keresztül jól látható volt az új égitest, utána
azonban olyan közel kerültek egymáshoz, hogy a Jupiter teljesen
eltakarta a Neptunuszt. Galilei le is jegyezte az eseményt a naplójába,
de az utókor nem tulajdonított túlságosan nagy jelentőséget neki.

Page 50

50


 Tükröt tart elénk és megmutatja, hogy hol kényszerülünk
visszavonulni vagy izolálódni, s hogy vajon miért utáljuk saját
szexualitásunkat

 Utal arra is, hogy hol vágyunk a bosszúra, illetve hogy mitől
undorodunk vagy félünk.

 Ugyanakkor pozitív értelemben csatornaként is funkcionálhat,
ahol elengedhetjük dühünket és fájdalmunkat, amit
becsapottságunk vagy megcsalatásunk miatt érzünk.

 Még prominens állásokban is sokszor vak foltként működik és
csak progressziók vagy tranzitok hatására aktiválódik. Akkor
viszont olyan elemi erővel és rombolással törhet elő, hogy
sokszor nem tudunk mit kezdeni vele, annyira idegennek
hisszük a reakciót.

 Külön figyelmet érdemel, ha azt látjuk, hogy szinasztriában az
egyik fél valamelyik személyiségjelölője (Nap, Hold,
aszcendens), személyes bolygója vagy sarkalatos pontja
szorosan együtt áll a másik fél Sötét Holdjával, mert olyan –
egyébként megmagyarázhatatlan – dühkitöréseket,
megaláztatásokat, csapdahelyzeteket okozhat, amelyek
bizonyosan előző inkarnációkból származnak, és feltárás
nélkül nagyon nehéz őket megérteni.

 Mind női, mind férfi horoszkópban lényeges, hogy legalább
azonosítsuk a helyét. Még akkor is, ha mindhárom Lilith
prominens, a sötét Hold sok esetben látens marad, és egy
lassú mozgású külső bolygó tranzitnál válik csak
nyilvánvalóvá.3. A Fekete Hold Lilith

Jelképe: Ù

Ez a szimbólum is rendkívül hasonlít arra, amit a Ceresnél és a
Jupiternél alkalmaztunk, csak itt nem az egyszerűsített lélek félkörét
látjuk, hanem az öregsarló (vagyis a Fekete, vagy „Balzsamos”
Holdsarló) jelenik meg az anyag keresztjén. A szimbólum a Hold (a
lélek) sötét aspektusának uralkodását jelképezi a megnyilvánult világ,
vagyis a harmadik dimenzió földi síkján. Ebből a szempontból a Fekete
Hold Lilith szintén a Föld társa és a Hold rejtőzködő, sötét

Page 51

51


manifesztációja a Hold és a Föld kapcsolatában. Fizikai valóságában
pontosan ugyanezt fejezi ki. A Hold ellipszis alakú pályán kering a Föld
körül. Ennek egyik gyújtópontjában maga a Föld áll, a másik üres. Ezt
az asztronómiai üres fókuszpontot nevezzük Fekete Hold Lilithnek.
Nincs valódi teste, egy térben mozgó pont, amely energiaörvényként
viselkedik, éppúgy, mint a Holdcsomópontok. Az Istennő harmadik
manifesztációját képviseli a születés–halál–újjászületés ciklusában, s
ezen belül a legtudatosabb archetípus.


2. ábra: Föld–Hold ellipszis


Itt az ideje, hogy visszatérjünk a bibliai mondához és befejezzük Lilith

történetét! Lilith lázadásakor kimondja az Ószövetség istenének titkos
nevét, tehát bebizonyítja, hogy valamilyen tudás birtokosa. Vajon
pontosan mit tud, honnan tudja, amit tud, és főleg mi történik ezzel a

tudással, miután elhagyja a Paradicsomot és
vállalja a száműzetést? Miért mond le önként a
földi és égi hatalomról, ha közben nyilvánvalóvá
teszi, hogy az övé is? A tudás valóban hatalom,
és bizony szó sincs arról, hogy Lilith lemondana
akár a tudásáról, akár arról a hatalomról, amely
e tudáson keresztül érvényesíthető. Mit kezd
hát vele? A lehető legjobban használja fel.
Átadja szegény tudatlan utódjának, Évának.
Lilith harmadik manifesztációja a kígyó, aki
visszaoson a Paradicsom kertjébe, hogy a

második asszonynak, Évának visszavigye azt a tudást, amelyet Jahve
eltitkolt előle. Sok középkori festményen és művészi ábrázoláson
találunk erre bizonyítékot (például Michelangelo Bűnbeesés című
művében, amely a Szixtuszi Kápolnában látható, vagy a párizsi Notre

Page 99

99


mítoszokat mesélem el, a magyarul meghonosodott helyesírásnak
megfelelően jelölöm a szereplőket.

6. Hermész az istenek hírnöke, Árész a háború, Apolló a Nap,
Artemisz a Hold, Hébe pedig az örök ifjúság istene.
Hagyományosan tizenkét olimposzi istenről szokás beszélni
(Zeusz, Héra, Poszeidón, Hesztia, Demeter, Hermész, Árész,
Apolló, Artemisz, Afrodité, Pallasz Athéné és Héphaisztosz) de
ennél jóval többen vannak. Zeusz, Poszeidón, Héra, Hesztia és
Demeter mindannyian Kronosz és Rhea gyermekei (Hádész
eredetileg nem szerepel a tizenkettő között, mert az alvilágot
uralja). A második generáció közül négyen (Hermész, Árész,
Apolló és Artemisz) Zeusz és Héra gyermekei. Afrodité Uranosz
genitáliáiból születik meg, a valóságban tehát semmi köze az
Olimposzhoz, sokkal inkább az ősi, sötét, matriarchális Istennők
sorába illeszkedik. Csupán a hellén korban születtek olyan
mítoszok, amelyek szerint ő is Zeusz és Héra lánya – amely
egyértelmű törekvési kísérlet arra, hogy a szépség Istennőjét is
„beállítsák a sorba”. Az utolsó két istenség a mítoszok többsége
szerint szűznemzéssel fogan: Héphaisztosz Héra, Athéné pedig
Zeusz gyermeke.

7. A számokról bővebben a Fényszögképekben, illetve a
Karmaasztrológiai fényszögképekben írtam, de a számok
jelentésének bármelyik numerológiával foglalkozó könyvben utána
nézhetnek. A 11-es a természetfeletti erők mesterszáma. Ez az
utolsó olyan szám, amit nem adunk össze, ha kijön karma
(sorsmisszió) számként, mert nem igazán lehet 2-esként megélni.
Ugyanakkor természetesen összeadjuk azért, hogy betehessük a
számhálóba, a 2-es alapjelentése pedig a Hold, a befogadás, a
bölcsesség. A Tarotban a 11-es Nagy Arkánum az Erő, a 2-es
pedig a Főpapnő lapja, mindegyiküket feminin figurával ábrázolják,
s a négy fő erény közül az Állhatatosságot és a Bölcsességet
személyesítik meg.

8. Dominique Collon: The Queen of the Night (British Museum
Objects in Focus, The British Museum Press, 2005), 39. old.

9. Dr. Walter Gorn Old (1864-1929), angol teozófus, misztikus és
asztrológus, aki Sepharial néven vált világhírűvé.

Page 100

100


10. Mae R. Wilson-Ludlam: Lilith Insight – New Light On The Dark
Moon, 3. old. (Macoy Publishing & Masonic Supply Co. 1979.)

11. Ezért lehetséges, hogy megalkottak egy teljesen új emberismereti
tudományt, a kronobiológiai pszichogenetikát, amely az ember
születéskori fizikai, érzelmi és szellemi energiamennyiségeit
állapítja meg, s meghatározza, hogy valaki mire alkalmas.
Érdemes mindenkinek megismerkedni ezzel a tipológiával, amely
önálló rendszert alkot, de remekül kiegészíti az asztrológiát, a
számmisztikát és a grafológiát is. A Tiszta Forrás Intézetben
magas szinten sajátíthatják el az érdeklődők
(www.tisztaforras.com).

12. Ilyenek például azok az oppozíciók, amelyeket nem a tengelyek
alkotnak, s amelyekhez nincs oldó fényszög a születési képletben.
A szembenállás két végpontját úgy lehet integrálni, ha középre
állunk és megkíséreljük mindkét égitestet egyszerre befogadni,
erre azonban nagyon sokan képtelenek.

13. Lásd Hamvas Béla fordítás-értelmezését:
http://canadahun.com/forum/blog.php?b=17741 (utolsó hozzáférés

2010. június).
14. Tőle születik Atum, aki Shut és Tefnutot nemzi, akiktől a földet és

eget megtestesítő Geb és Nut születik, s akik két ikerpárt
nemzenek (Isis és Osiris, illetve Nephtys és Széth).

15. Robert A. Johnson amerikai pszichiáter részletesen feltárja ezeket
a tényeket a műveiben, például We: Understanding The
Psychology of Romantic Love (Harper San Francisco, 1999.)

16. Demetra George: Asteroid Goddesses (ACS Publications, San
Diego, 1986.)

17. J. Lee Lehmann, PhD: The Ultimate Asteroid Book (Schiffer
Publishing Ltd., West Chester, 1988.)

18. Martha Lang-Westcott: Mechanics of The Future: Asteroids; The
Orders of Light: Planets, Transneptunians, Asteroids (Treehouse
Mountain).

19. Lásd például a www.serennu.com weboldalt.

Similer Documents