Download BAB10 - DAC0808 PDF

TitleBAB10 - DAC0808
File Size329.6 KB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 2

Teknik Akuisisi DataTeknik Akuisisi Data 4343

gambar 8.1. Diagram blok DAC0808gambar 8.1. Diagram blok DAC0808

8.1.1. Fungsi pin DAC08088.1.1. Fungsi pin DAC0808

gambar 8.2. Pin-pin DAC0808gambar 8.2. Pin-pin DAC0808

Fungsi masing-masiFungsi masing-masing pin ng pin ::

 Iout Iout : : Arus Arus OutputOutput

 Vref Vref (-) (-) : : TegangaTegangan n referensi referensi negatifnegatif

 Vref Vref (+) (+) : : TegangaTegangan n referensi referensi positifpositif

 Comp Comp : : KompensasiKompensasi

 Vee Vee : : Catu Catu daya daya negatifnegatif

 Vcc Vcc : : Catu Catu daya daya positifpositif

 LSB LSB - - MSB MSB : : Data Data bit bit ininputput

RangkaianRangkaian digital to analog converter digital to analog converter , rangkaian penghasil tegangan DC, rangkaian penghasil tegangan DC

menggunakan DAC 0808 digambarkan pada gambar 8.3.menggunakan DAC 0808 digambarkan pada gambar 8.3.

Similer Documents