Download Biserici de Lemn PDF

TitleBiserici de Lemn
File Size342.5 KB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 2

Bârsana

Bârsana - Biserica Intrarea în Biserică a Maicii

Domnului

Biserica de lemn din Bârsana, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,

Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost construită în anul 1720 pe locul numit „Podurile Mănăstirii”

şi mai târziu, în 1806, mutată pe dealul Jbâr, unde se află şi acum.

Este unica biserică UNESCO care iniţial a fost mănăstirească, apoi a devenit parohie.

Arhitectura se înscrie în linia generală a bisericilor de lemn maramureşene. Pictura, este una

Page 10

moşilor este acoperită de streşini, făcută din bârne lungi cât biserica şi crestată din metru în

metru. În dreptul cresturilor din peretele bisericii sunt scrise nume ale familiilor înstărite,

proprietare pe rosturile din masa moşilor. În zilele de sărbătoare, aceste familii organizau mese

 în curtea bisericii, dând pomană săracilor pentru sufletele celor morţi.

Impresionante sunt decoraţiunile exterioare: brâul în formă de funie răsucită cu simboluri

solare ce înconjură biserica şi îmbinările de lemn ce dau pereţilor aspectul unor ziduri de

cărămidă. Elementul ornamental caracteristic acestei biserici îl constituie capetele grinzilor ce

sprijină streaşina, cioplite în formă de cap de cal - element laic, întâlnit la multe din casele

ţărăneşti. Remarcabilă rămâne simbolistica acestui locaş; un exemplu clar îl constituie meşter-

grinda decorată cu motive ale mitologiei româneşti arhaice: Soarele, Luna, Luceferii, Stelele.

Pictura, cu tematică foarte variată, a fost săvârşită la 1785, iar astăzi se păstrează

fragmentar, doar în naos şi pronaos.

 Şurdeşti 

Şurdeşti - Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Page 11

Biserica de lemn din Şurdesti, monument UNESCO, a fost construită în 1721 sub directa

supraveghere a lui Toma Macarie şi poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.

Este considerată ca fiind cea mai înaltă construcţie veche din lemn de stejar, turnul

măsurând 54m, înconjurat de alte 4 mici turnulete, înălţimea totală de la sol fiind de 72m. În

trecut, oamenii credeau că dacă biserica este mai inaltă, rugăciunile lor ajung mai repede la

Dumnezeu.

Pe langă înălţimea impunătoare, trebuie remarcat că este singura biserică din Ţara

Chioarului care are acoperiş cu poală dublă. De asemenea, este unic în această zonă şi pridvorul

cu două rânduri de arcade suprapuse.

Picturile interioare au fost realizate de zugravul Ştefan din Şişeşti în 1783 şi reprezintă

scene biblice din Vechiul şi Noul Testament. Frumuseţea bisericii este sporită de existenţa

brâului în funie răsucită.

Nota particulară a ansamblului e dată de pridvor, cu doua rânduri de arcade suprapuse, cu

deschideri diferite, identice ca formă şi decoraţii.

Similer Documents