Download Çelik Çati Proje Tasarımı PDF

TitleÇelik Çati Proje Tasarımı
File Size2.0 MB
Total Pages31
Document Text Contents
Page 1

Projeye ait tüm detay çizimleri ve fazlası için | www.abdullahyucel.com.tr adresini ziyaret ediniz.
0

ÇELİK YAPI TASARIMI

Abdullah YÜCEL

06043705

2011-2012 Bahar Dönemi

Çelik ve Ahşap Yapılar Bilim Dalı

Danışman: Araş. Gör. Onur ŞEKERİSTANBUL 2012

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Page 2

Projeye ait tüm detay çizimleri ve fazlası için | www.abdullahyucel.com.tr adresini ziyaret ediniz.
1İÇİNDEKİLER

BÖLÜM – 1

1. PROJE VERİLERİ ...........................................................................................................................3

1.1. Makas Aralığı ......................................................................................................................3

1.2. Makas sayısı .......................................................................................................................3

1.3. Makas aralıkları ..................................................................................................................3

BÖLÜM – 2

2. AŞIK HESABI ................................................................................................................................4

2.1.Yük analizi ...........................................................................................................................4

2.1.1.Çatı Örtüsü Ağırlığının Hesabı ......................................................................................4

2.1.2.Kar Yükünün Belirlenmesi ............................................................................................5

2.1.3.Aşık Ağırlığının Belirlenmesi .........................................................................................5

2.2. Aşık Hesabı .........................................................................................................................5

2.3. Gerilme Tahkikleri ..............................................................................................................6

2.4. Sehim Tahkikleri .................................................................................................................6

2.4.1. Tek Gergili Durum İçin ................................................................................................6

BÖLÜM – 3

3. KAFES KİRİŞ HESABI .....................................................................................................................7

3.1.Zati Yük Hesabı ....................................................................................................................7

3.2.Pzati Etkimesi Durumunda Mesnet tepkileri hesabı .............................................................7

3.3.Kar Yükü Hesabı ..................................................................................................................7

3.4.Rüzgar Yükü Hesabı .............................................................................................................8

3.4.1. Sol Rüzgar ...................................................................................................................8

3.4.2. Sağ Rüzgar ..................................................................................................................8

3.4.3. Rüzgar Yükü etkimesi durumunda mesnet tepkileri hesabı .........................................8

3.5. Çatı Makasının Mesnet Reaksiyonlarının Bulunması............................................................9

Page 30

Projeye ait tüm detay çizimleri ve fazlası için | www.abdullahyucel.com.tr adresini ziyaret ediniz.
27

2

5 5

2 2
2 2

5 5

39,818 39,818
1,75 1,05* 0,3* 1,31

68,305 68,305

3*10 * 3*10 *1,31
79,78 127,96

24

*2 2 24*79,78
* *24 12,96 / 0,6 14,4 /

3 9*10 * 3 9*10 *1,31

0,85

b

b
b

a

a b
Bx a a

b

mx

e

C

C

kN cm kN cm
C

C

   
      

   

   

   
         

  |

* 1,08 0,85*19,29
2,63 1

1,363,74
1 *12,961 *

3,08

1,36 19,29
1,58 1 .

0,6* 0,6*24 12,96

b mx bx

bem eb
Bx

ex

eb bx

a Bx

C

Kesit yetersizdir
    
   

   
  

    

Kesit yetersiz olduğu için kolonun kesiti bir artırılarak işlemler tekrarlanır. Aynı

işlemler tekrar yapılarak I260 ve I 280 lik kolonlar içinde kontrolleri sağlamadığı görülmüştür.

I300 için hesaplar sağlanmış olup aşağıda yer almaktadır.   

1

/ 2 0,09315 1,341

0,8*0,8* * 0,8*0,8*2,21*4,424 6,257

5,05
0,8*0,8* * 0,8*0,8* *4,424 4,766

3 3

/ 2 4* 9,89 11 / 2 62,67

i

kolon
i

zati kar

H kN X kN

V h l kN

H
P l kN

N P P kN

 

  

  

    

Moment diyagramı:2

(A=69cm², i 11,9 cm, i 2,56 cm, b=12,5 cm, t=1,62cm, s=1,08cm, (h/2-t)/3=4,94cm)

62,67
0,91 /

69

2,1*(5,05 2,21)
128

: 300

9,59

x y

eb

çem kx
bem x

x

P
kN cm

A

Seçilen I

l

w i


 

  


   

max

2

1*221
86,32 128 2,84

2,2

16 0,91
5,63 / 0,16 0,15 2 aşamalı tahkik gerekir.

2,84 5,63

ky

y

y

çem eb
bem

bem

l
w

i

kN cm
w

 


     

     

Similer Documents