Download Complexul Tehnicilor.de Qi-kong PDF

TitleComplexul Tehnicilor.de Qi-kong
File Size728.0 KB
Total Pages32
Table of Contents
              Cum putem folosi forţa gândului?
Relaxarea prin autosugestie
Relaxarea imaginativă
Folosirea gândului în scop terapeutic
TAIJIQUAN-UL ŞI ATINGEREA LONGEVITĂŢII
ORIGINEA TAIJIQUAN-ULUI
TAIJIQUAN-UL - ARTA ARMONIEI
TAIJIQUAN-UL ŞI ATINGEREA LONGEVITĂŢII
ORIGINEA TAIJIQUAN-ULUI
TAIJIQUAN-UL - ARTA ARMONIEI
            
Document Text Contents
Page 1

Complexul Tehnicilor "Micului Circuit Ceresc" al
Vehicolului

Poziţia de exersare:

Tehnica se executã în poziţia şezând, palmele stau sprijinite pe genunchi,
centrul palmelor este îndreptat în sus (persoanele care au hipertensiune arterialã
sau care au probleme cu inima vor ţine palmele cu centrul îndreptat în jos), vârful
limbii în cerul gurii, fruntea este destinsã, pe faţã apare un uşor surâs. Ochii se
închid uşor-uşor, se relaxeazã întregul corp.

Execuţia tehnicii:

1) In prima parte a exersãrii atenţia se va îndrepta
cãtre zonele aflate pe traseul micului circuit ceresc. In
acest fel se va executa cultivarea energiei în acele zone,
ceea ce va ajuta la deschiderea lor. Atenţia va urmãri
rând pe rând urmãtoarele puncte: Xia dantian (situat în
interiorul abdomenului inferior, sub ombilic), Huiyin (aflat
la jumãtatea distanţei dintre anus şi organele genitale),
Weilu (este vorba de zona de la baza coloanei
vertebrale), Mingmen (zona de la jumãtatea distanţei
dintre rinichi, pe coloana vertebralã, în dreptul
ombilicului), Jiaji (pe coloana vertebralã, aproximativ în
dreptul sternului), Dazhui (Marea vertebrã - este vorba de
vertebra cea mai proeminentã de la baza gâtului; se poate
simţi foarte uşor atunci când se apleacã în faţã capul),
Yuzhen (zona aflatã în spatele capului, pe linia medianã,
uşor mai sus de scobitura din spatele capului), Baihui
(vârful capului - aproximativ zona în care se poate simţi
vârtejul fãcut de pãrul nostru), Shang dantian (zona aflatã
la mijlocul frunţii), Zhong dantian (zona aflatã în dreptul sternului, la jumãtatea
distanţei dintre cele douã mameloane). Atenţia urmãreşte rând pe rând zonele
specificate mai sus, pânã în momentul în care în zonele respective apar senzaţii.

2) In a doua parte a tehnicii se urmãreşte deschiderea porţiunilor situate între
zonele specificate. Se porneşte de la zona Xia dantian, apoi Huiyin, Weilu, Mingmen,
Jiaji, Dazhui, Yuzhen, Baihui, Shang dantian, Zhong dantian ajungând în final din
nou în Xia dantian. Aceastã parte a tehnicii se executã coordonat cu respiraţia.
Pe inspiraţie se va aduce energia în interiorul corpului prin Xia dantian, pe
expiraţie se va trimite energia spre Huiyin, emiţând în acelaşi timp şi un sunet nazal
("MMM") (ce ajutã la deschiderea traseului ce leagã cele douã zone). Apoi se va
inspira aducând energie prin Huiyin în interiorul corpului, iar pe expiraţie energia va fi
trimisã spre zona urmãtoare, adicã spre Weilu (de asemenea se emite sunetul
nazal). Se inspirã şi se aduce energie în interiorul corpului prin Weilu, se expirã
emiţând sunetul nazal şi trimiţând energia spre zona urmãtoare (Mingmen). Se
inspirã şi se aduce energie în interiorul corpului prin Mingmen, se expirã emiţând

Page 2

sunetul nazal şi trimiţând energia spre zona urmãtoare (Jiaji). Se inspirã şi se aduce
energie în interiorul corpului prin Jiaji, se expirã emiţând sunetul nazal şi trimiţând
energia spre zona urmãtoare (Dazhui). Se inspirã şi se aduce energie în interiorul
corpului prin Dazhui, se expirã emiţând sunetul nazal şi trimiţând energia spre zona
urmãtoare (Yuzhen). Se inspirã şi se aduce energie în interiorul corpului prin
Yuzhen, se expirã emiţând sunetul nazal şi trimiţând energia spre zona urmãtoare
(Baihui). Se inspirã şi se aduce energie în interiorul corpului prin Baihui, se expirã
emiţând sunetul nazal şi trimiţând energia spre zona urmãtoare (Shang dantian). Se
inspirã şi se aduce energie în interiorul corpului prin Shang dantian, se expirã
emiţând sunetul nazal şi trimiţând energia spre zona urmãtoare (Zhong dantian). Se
inspirã şi se aduce energie în interiorul corpului prin Zhong dantian, se expirã
emiţând sunetul nazal şi trimiţând energia spre locul din care am plecat iniţial (Xia
dantian).

3) In partea a treia a tehnicii se executã "micul circuit ceresc al focului lent" (nu se
coordoneazã deplasarea energiei cu respiraţia). Se modificã poziţia palmelor, la
fiecare palmã se uneşte vârful degetului mare cu vârful degetului arãtãtor. Palmele
stau în continuare deasupra coapselor. Energia (pe care o vizualizãm sub forma
unei sfera de foc luminoase şi cãlduroase) va pleca din interiorul abdomenului
inferior şi se va deplasa uşor - uşor de-a lungul traseului "micului circuit ceresc".
Energia va pleca deci din interiorul abdomenului inferior (din Xia dantian) spre
Huiyin, din Huiyin spre Weilu (baza coloanei vertebrale). Odatã ce energia a ajuns
aici ne vom imagina cã sfera de foc se aflã într-o cãruţã de lemn trasã de o vacã.
Vaca va urca încet - încet de-a lungul coloanei vertebrale, trãgând cãruţa în care se
aflã sfera de foc, trecând prin zonele Mingmen, Jiaji, Dazhui, Yuzhen şi ajungând în
vârful capului, în zona Baihui. Aici vizualizãm din nou numai sfera de foc (pur şi
simplu dispare imaginea cãruţei de lemn şi a vacii). Sfera de foc va coborî din Baihui
spre Shang dantian, apoi spre Zhong dantian şi va ajunge în final în Xia dantian. Se
va deplasa de mai multe ori energia pe traseul specificat mai sus.

4) În continuare se executã "micul circuit ceresc al focului rapid" (se coordoneazã
deplasarea energiei cu respiraţia). Pe inspiraţie energia va pleca din abdomenul
inferior, din Xia dantian se va duce prin Huiyin spre baza coloanei vertebrale şi va
urca apoi pânã în vârful capului, în zona Baihui. Pe expiraţie energia va coborî pe
linia medianã anterioarã pânã în interiorul abdomenului inferior, înapoi în Xia
Dantian. Se va deplasa energia în acest fel de mai multe ori.

5) În ultima parte a tehnicii se va deplasa energia de trei ori de-a lungul traseului
"micului circuit ceresc", fãrã a coordona deplasarea energiei cu respiraţia. În final,
atenţia urmãreşte zona abdomenului inferior, lãsând energia sã se strângã în mod
natural în aceastã zonã.

Forma de încheiere:
Deschideţi uşor ochii, frecaţi palmele, masaţi faţa, zona pãrului, bãteţi capul cu

Page 17

acestor forme din Qigong cu o alimentaţie corectă sunt mult mai
bune decât cele ce se obţin prin aplicare fie numai a Qigong-ului, fie
numai a alimentaţiei terapeutice.

Atunci când se practică forme din Qigong ce nu se reduc
numai la reglarea funcţiei hepatice, ci urmăresc şi creşterea
imunităţii, stimularea circulaţiei sanguine, reglarea sistemului
hormonal, creşterea funcţiei de absorbţie a oxigenului la nivelul
alveolelor pulmonare, îmbunătăţirea funcţiilor sistemului uro-genital,
rezultatele obţinute prin combinarea cu o alimentaţie energetică sunt
evident mult mai bune.

Iată deci că, lucruri ce par atât de simple, dar care au o
importanţă covârşitoare în viaţa omului, sunt uneori mult prea uşor trecute cu
vederea. Ar fi bine să nu mai fie aşa, dar asta depinde până la urmă, de fiecare om
în parte!

Maestrul - Manifestare a desãvârşirii

"Odatã Yin - odatã Yang, numim aceasta Cale."

Tratatul Transformărilor (Yijing)

De fiecare dată când ne pregătim să practicăm, gândurile noastre se
îndreaptă spre Maestru, mulţumindu-i pentru ceea ce ne-a învăţat, pentru

transformările pe care le-a declanşat în interiorul nostru, pentru faptul ca există.
Maestrul este Calea pe care păşim, este poarta către tot ce este mai

minunat. El face parte din fiinţa noastră, este perfecţiunea dinlăuntrul nostru.
Compasiunea şi puritatea Maestrului sunt cele care ne ajută mereu şi mereu
atunci când ne rătăcim în căutarea noastră. Iubirea lui este desavârşită pentru că

el este desăvârşit. Maestrul se află dincolo de Yin şi de Yang, el este mereu în
centrul osiei ce învârte Roata Yin-ului şi a Yang-ului.

DISCIPOLUL ŞI MAESTRUL

"Atunci când vede Calea, omul superior o urmează,
Omul mediu - când o urmează când o părăseşte,

Omul inferior râde de ea; pentru că acesta râde - de aceea Calea există."

Tratatul Căii şi al Virtuţii (Daodejing) - Lao Zi

Discipolul este cel care a auzit chemarea Căii, în care aspiraţia s-a trezit iar
sunetul ei este asurzitor. Sinceritatea sa îi permite să-şi modeleze necontenit

caracterul, să "pună accentul pe morală, să aibă morală, să contemple morala".
El înţelege importanţa învăţăturii şi a învăţătorului.

Chiar şi atunci când este testat, când aparent Maestrul este nemulţumit de

Page 31

Guang (unul dintre tratatele esenţiale din lumea artelor marţiale). El a adăugat 4 noi
mişcări, obţinând astfel 36 de forme, pe care ulterior le-a alternat pentru a crea o
secvenţă de 108 forme. Frumuseţea constă în faptul că generalul Chen a asociat
cele opt trigrame cu cele opt forme de mişcare din Taijiquan, descriind astfel
atitudinea trunchiului printr-o trigramă. Pentru picioare, el a preluat teoria celor cinci
elemente (ce corespund şi ele unora dintre cele opt trigrame) şi a aplicat-o pentru a
găsi trigrama corespunzătoare părţii inferioare a corpului. Aşezând trigrama
corespunzătoare părţii superioare a corpului (ce descrie cele opt forme de mişcare)
peste trigrama ce corespunde părţii inferioare a corpului, el a obţinut o hexagramă.
Ulterior, generalul Chen a ordonat hexagramele pentru a obţine un proces alchimic.
Astfel a apărut secvenţa de 108 forme!TAIJIQUAN-UL - ARTA ARMONIEITeoria şi practica Taijiquan-ului se bazează pe filozofia simbolului Taiji, pe
alternanţa Yin-ului şi a Yang-ului. Acest lucru se regăseşte la toate nivelurile,
mişcarea corpului, respiraţie, deplasarea energiei, mental. Totul ţine cont de
"Tratatul transformărilor" ( Yi jing ) :

"O dată Yin, o dată Yang, numim aceasta Cale."

Greutatea se menţine când pe un picior, când pe celălalt. Braţul care
acţionează (Yang) corespunde piciorului care este liber de greutate (Yin), astfel încât
din punct de vedere al întregului Yin-ul şi Yang-ul se echilibrează. Pe retragere se
inspiră, pe înaintare se expiră. Înainte de începerea unei mişcări (atunci când corpul
este nemişcat - Yin) se vizualizează următoarea mişcare (mentalul este activ -
Yang). Atunci când mişcarea se execută (corpul este Yang) mentalul contemplă
gesturile descrise (mintea este Yin). Tot acest mecanism ţine cont de legile
fiziologice ale corpului, ceea ce face ca toate acţiunile din Taijiquan să permită
atingerea armoniei.

Pe de altă parte, studiile efectuate au arătat că în momentul execuţiei
Taijiquan-ului se inhibă o parte a cortexului cerebral (care ţine de activităţile curente)
şi se excită o altă parte a cortexului cerebral, ce ţine de reglarea anumitor procese
din interiorul corpului. În acest fel se reglează secreţiile interne, cât şi funcţionarea
unor sisteme importante ale corpului. De asemenea, tipul de respiraţie folosit duce la
reglarea activităţii sistemului respirator şi la masarea uşoară a organelor interne,
îmbunătăţind activitatea sistemului digestiv şi crescând capacitatea de absorbţie a
elementelor nutritive. Activitatea mentală (vizualizarea unei mişcări înainte de a fi
executată şi apoi contemplarea ei pe măsura derulării) conduce la reglarea
sistemului nervos, vindecă insomnia cât şi alte afecţiuni asemănătoare. Deplasarea
energiei, la fiecare mişcare, către abdomen şi apoi către extremităţi, îmbunătăţeşte

Similer Documents