Download Danh_Ba_BNN_2008 PDF

TitleDanh_Ba_BNN_2008
File Size933.0 KB
Total Pages71
Document Text Contents
Page 1

1
MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3

CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 5

LÃNH ĐẠO BỘ 5

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 6

VĂN PHÒNG BỘ 8

CÁC VỤ, THANH TRA BỘ, BAN QUẢN LÝ ĐMDNNN 12

CÁC CỤC 19

CÁC TRUNG TÂM, TẠP CHÍ, BÁO, NXB, BỆNH VIỆN 30

CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 32

CÁC VIỆN 36

CÁC TRƯỜNG 44

CÁC TỔNG CÔNG TY 54

CÁC CÔNG TY 60

CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 63

CÁC HIỆP HỘI CHUYÊN NGÀNH 116

CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH 120


2

Page 2

3

LỜI NÓI ĐẦU


Để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh
đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đáp ứng
nhu cầu thông tin liên lạc giữa các cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ và địa phương trong Ngành, Văn phòng Bộ
thu thập bổ sung, chỉnh lý và ấn hành Danh bạ điện
thoại năm 2008 của Bộ.

Cùng với việc in phát hành bằng văn bản, Danh bạ
điện thoại này được chuyển qua mạng thông tin của Bộ
trang website: www.mard.gov.vn.

Trong quá trình sử dụng, khi có sự thay đổi của cơ
quan, đơn vị, đề nghị thông báo ngay về Văn phòng Bộ
(qua phòng Hành chính) để kịp thời bổ sung cập nhật.

Hà Nội, tháng11 năm 2008
VĂN PHÒNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

4

Page 35

69

Điện thoại
TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ

Cơ quan Nhà riêng Di động
15 Chi cục QL đê điều &PCLB

Tổ 9, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên
Máy trực: 0280.3856411 Fax: 0280.3753398

16 Chi cục Thú Y
Tổ 12, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên
Máy trực: 0280.3856411 Fax: 0280.3753398

17 Chi cục HTX&PTNT
Tổ 28, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Máy trực: 0280.3854039 Fax: 0280.3858192

18 Chi cục Kiểm lâm
Tổ 3, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên
Máy trực: 0280.3855369 Fax: 0280.3856268

9/ Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Thọ

Địa chỉ: SN 1518 - Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì, Phú Thọ

Máy trực: 0210.3846238 Fax: 0210.3847523 Email: [email protected]

1 Phạm Ngọc Thước Giám đốc 3846763 0913282801
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc 3843901 3952567 0912353789

3 Lê Quốc Hưng Phó Giám đốc 3846283 3842677 0913282937
4 Lương Văn Thắng Phó Giám đốc 3843071 0913282777
5 Văn phòng Sở 3846238
6 Phòng QH-KH 3851305
7 Thanh tra Sở 3851306
8 Phòng Trồng trọt 3841201
9 Phòng CN-TS 3841354
10 Phòng Thuỷ lợi 3841200
11 Chi cục Lâm nghiệp 3843696
12 Chi cục Kiểm lâm 3846270
13 Chi cục Thú y 3814839
14 Chi cục BVTV 3845894
15 Chi cục QLĐĐ-PCLB 3846366
16 Chi cục HTX - PTNT 3846285


70

Điện thoại
TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ

Cơ quan Nhà riêng Di động

10/ Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Giang

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang

Máy trực: 0240.3854693 Fax: 0240.3855698

Email: So- [email protected]

1 Nguyễn Công Thức Giám đốc 3854284 0913555812
2 Nguyễn Văn Bái Phó Giám đốc 3852750 3851704 0904025379

3 Vũ Đình Phượng Phó Giám đốc 3854129 3881552 0912048268
4 Dương Xuân Bánh Phó Giám đốc 3855485 3852734 0912021373
5 Đỗ Huy Thịnh Phó Giám đốc 3854674 3855245 0913257127
6 Văn phòng Sở 3855698
7 Phòng KH & ĐT 3853105
8 Phòng Trồng trọt 3850811
9 Phòng Chăn nuôi 3850566
10 Phòng Tài Chính KT 3855369
11 Thanh tra sở 3853601
12 Chi cục ĐĐ&PCLB 3854522
13 Chi cục BVTV 3559331
14 Chi cục Thú Y 3854283
15 Chi cục QL nước 3854675
16 Chi cục Lâm nghiệp 3854574
17 Chi cục Kiểm lâm 3854396
18 Chi cục Thủy sản 3824696

11/ Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - TP Hạ Long

Máy trực: 033.3835661 Fax: 033.3835074-3839597 Email: [email protected]

1 Lê Đình Trầm Giám đốc 3836184 3658567 0913263200
2 Hoàng Công Đãng Phó Giám đốc 3835682 3837674 0913355459
3 Trần Đức Diên Phó Giám đốc 3836106 3834824 0913072290
4 Phạm Văn Phát Phó Giám đốc 3835990 3827447 0913262187

Page 36

71

Điện thoại
TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ

Cơ quan Nhà riêng Di động
5 Cao Tuy Phó Giám đốc 3836292 3825776 0913532166
6 Nguyễn Phi Hùng Phó Giám đốc 3833117 3821187 0913289817
7 Đinh Trọng Ly Phó Giám đốc 3838849 3826124 0913249952
8 Vương Đình Việt Phó Giám đốc 3836185 3848181 0913371138
9 Văn phòng Sở 3839594
10 Thanh tra 3836353
11 Phòng KH - Tài chính 3835663
12 Phòng TCCB 3836353
13 Phòng Trồng trọt 3838155
14 Phòng Chăn nuôi 3838155
15 Phòng Khoa học - CN 033.838032
16 Phòng Quản lý XDCT 3838853
17 Chi cục Kiểm lâm 3835523
18 Chi cục Lâm nghiệp 3839128
19 Chi cục PTNT 3835403
20 Chi cục BVTV 3873603
21 Chi cục Thú Y 3623381
22 Chi cục Thủy lợi 3846704
23 Chi cục QLCLNLS &TS 3834004
24 Chi cục nuôi trồng TS 3836378
25 Chi cục BVNLTS 3835662

CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC
12/ Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu

Địa chỉ: Hương Phong 1-Phường Tân Phong - Thị Xã Lai Châu

Máy trực: 0231.3876582 Fax: 0321.3876712 Email: [email protected]

1 Đào Ngọc Hưởng Q.Giám đốc 3876529 2218347 0912559905
2 Lê Xuân Cường Phó Giám đốc 3876601 3877381 0912600005
3 Nguyễn Hữu Ái Phó Giám đốc 3876600 3877816 0912374017
4 Phòng TC-HC 3876582

72

Điện thoại
TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ

Cơ quan Nhà riêng Di động
5 Phòng TC - Kế toán 3875807
6 Phòng Thanh tra 3877692
7 Phòng Kế hoạch 3876711
8 Phòng Nông nghiệp 3875830
9 Chi cục PT Lâm nghiệp

Máy trực: 0231.3876583
10 Chi cục Kiểm lâm

Máy trực: 0231.3876605 Fax: 0231.3876461
11 Chi cục HTX&PTNT

Máy trực: 0231.3877737 Fax: 0231.3791013
12 Chi cục Thủy lợi

Máy trực: 0231.3876609 Fax: 0231.3876931
13 Chi cục Thú y

Máy trực: 0231.3216858 Fax: 0231.3877910
14 Chi cục BVTV

Máy trực: 0231.3876720 Fax: 0231.3875190

13/ Sở Nông nghiệp & PTNT Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Tân Thanh - TP Điện Biên

Máy trực: 0230.3826184 Fax: 0230.3826008 Email: [email protected]

1 Phạm Đức Hiền Giám đốc 3826243 3825655 0913317180
2 Nguyễn Văn Chữa Phó Giám đốc 3824502 3810105 0913253183
3 Trần Hà Sơn Phó Giám đốc 3826196 0913253180
4 Vũ Thị Hạnh Phó Giám đốc 3826187

5 Văn phòng Sở 3826833

6 Văn thư 3826184
7 Phòng TCCB 3825914
8 Phòng KH - TC 3826195
9 Phòng Nông nghiệp 3825857
10 Phòng Chế biến và

nghành nghề nông
thôn

Page 70

139

SỐ TT
Ngành Khối

TÊN TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CÁC TỈNH VÙNG TÂY NGUYÊN
177 38 Sở Nông nghiệp & PTNT KonTum
178 39 Sở Nông nghiệp & PTNT Gia Lai
179 40 Sở Nông nghiệp & PTNT Đăklăk
180 41 Sở Nông nghiệp & PTNT ĐăkNông
181 42 Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng

CÁC TỈNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
182 43 Sở Nông nghiệp & PTNT TP. Hồ Chí Minh
183 44 Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Thuận
184 45 Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Phước
185 46 Sở Nông nghiệp & PTNT Tây Ninh
186 47 Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Dương
187 48 Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai
188 49 Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận
189 50 Sở Nông nghiệp & PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu

CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
190 51 Sở Nông nghiệp & PTNT Long An
191 52 Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp
192 53 Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang
193 54 Sở Nông nghiệp & PTNT Tiền Giang
194 55 Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long
195 56 Sở Nông nghiệp & PTNT Bến tre
196 57 Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang
197 58 Sở Nông nghiệp & PTNT Cần Thơ
198 59 Sở Nông nghiệp & PTNT Hậu Giang
199 60 Sở Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh
200 61 Sở Nông nghiệp & PTNT Sóc Trăng
201 62 Sở Nông nghiệp & PTNT Bạc Liêu
202 63 Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau
203 64 Sở Thủy sản Cà Mau

140

SỐ TT
Ngành Khối

TÊN TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CÁC HIỆP HỘI - HỘI CHUYÊN NGÀNH
204 1 Hiệp hội Chè Việt Nam
205 2 Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam
206 3 Hiệp hội Mía đường Việt Nam
207 4 Hiệp hội Lương thực Việt Nam
208 5 Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
209 6 Hiệp hội Làng nghề Việt Nam
210 7 Hiệp hội Điều Việt Nam
211 8 Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam ( VSTA )
212 9 Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam
213 10 Hiệp Hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam
214 11 Hiệp hội doanh nghiệp và trang trại nông dân, nông thôn

Việt Nam
215 12 Hiệp hội Rau quả Việt Nam
216 13 Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
217 14 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam
218 15 Hiệp hội Cao su Việt Nam
219 16 Hiệp hội Phân bón Việt Nam
220 17 Hiệp hội Sản xuất kinh doanh thuốc thú y
221 18 Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam

CÁC HỘI
222 1 Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam
223 2 Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
224 3 Câu Lạc Bộ Lâm Nghiệp Việt Nam
225 4 Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam
226 5 Hội tưới tiêu Việt Nam
227 6 Hội Nghề Cá Việt Nam
228 7 Hội Thú Y Việt Nam
229 8 Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam

Page 71

141

SỐ TT
Ngành Khối

TÊN TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

230 9 Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam
231 10 Hội khoa học và Công nghệ lương thực, thực phẩm VN

(VAFOST)
232 11 Hội Thuỷ lợi Việt Nam
233 12 Hội Giống cây trồng Việt Nam
234 13 Hội Nuôi ong Việt Nam
235 14 Hội Các ngành sinh học Việt Nam
236 15 Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam
237 16 Hội Khoa học Đất Việt Nam
238 17 Hội Đập lớn Việt Nam
239 18 Hội Bảo quản nông sản thực phẩm
240 19 Hội Cấp thoát nước Việt Nam142

Similer Documents