Download Daria Hornoiu - Simplu Daria PDF

TitleDaria Hornoiu - Simplu Daria
File Size1.6 MB
Total Pages97
Document Text Contents
Page 96

9595

DARIA HORNOIUDARIA HORNOIU

De ce ai plecat înainte să te cunosc, de ce ai plecat înainteDe ce ai plecat înainte să te cunosc, de ce ai plecat înainte

să te iubesc şi să te strâng în braţe...? Acum, când am aflatsă te iubesc şi să te strâng în braţe...? Acum, când am aflat

câte avem în comun, acum când realizez că eu sunt tu şi căcâte avem în comun, acum când realizez că eu sunt tu şi că

tu eşti eu... aceeaşi melodie, aceleaşi versuri, acelaşi chin,tu eşti eu... aceeaşi melodie, aceleaşi versuri, acelaşi chin,

aceeaşi durere, aceeaşi boală... iar Moartea... oare doar Eaaceeaşi durere, aceeaşi boală... iar Moartea... oare doar Ea

ne este aliat? Doar în îmbrăţişarea Ei îţi voi simţi iubirea?ne este aliat? Doar în îmbrăţişarea Ei îţi voi simţi iubirea?

Spune-mi asta, Îngerul meu drag, spune-mi şi o voi aduceSpune-mi asta, Îngerul meu drag, spune-mi şi o voi aduce

mai curând lângă mine...mai curând lângă mine...

Am atâta nevoie de tine în lumea asta falsă, unde nimeniAm atâta nevoie de tine în lumea asta falsă, unde nimeni

nu mă înţelege, nimeni nu îmi arată iubirea... decât amărâtanu mă înţelege, nimeni nu îmi arată iubirea... decât amărâta

mea mamă.mea mamă.

Am găsit rodul fericirii mele... ea mă va cuprinde atunciAm găsit rodul fericirii mele... ea mă va cuprinde atunci

când tu mă vei mângâia pe cap şi îmi vei spune că măcând tu mă vei mângâia pe cap şi îmi vei spune că mă

iubeşti...iubeşti...

Îţi promit... ne vom întâlni în curând... în Lumea Ta!Îţi promit... ne vom întâlni în curând... în Lumea Ta!

Promite-mi că mă vei aştepta la Poartă. Voi veni curând...Promite-mi că mă vei aştepta la Poartă. Voi veni curând...

atât de curând...atât de curând...

Similer Documents