Download Disertatie Ataxie Cerebeloasa PDF PDF

TitleDisertatie Ataxie Cerebeloasa PDF
File Size825.9 KB
Total Pages41
Document Text Contents
Page 1

1Cuprins
I. Introducere ...................................................................................................................2

1.1. Obiective ................................................................................................................2

1.2. Motivarea alegerii temei ........................................................................................3

II. Fundamentarea teoretica ............................................................................................4

2.1. Cerebelul şi ataxia cerebeloasă .............................................................................4

Tulburările de coordonare ...........................................................................................5

2.2. Etiopatogenie (Cauzele ataxiei) ............................................................................5

2.3. Simptomatologie ...................................................................................................9

2.4. Examenul neurologic. Reflexele .......................................................................... 10

2.5. Tratament prin kinetoterapie ............................................................................. 12

2.6. Scurta descriere a profesie de kinetoterapeut .................................................... 13

III. Organizarea cercetării ………………………………………………………………15

3.1. Scopul şi obiectivele ............................................................................................. 15

3.2. Materiale şi metode ............................................................................................. 15

3.2.1. Metode de cercetare ........................................................................................ 15

3.2.2. Descrierea lotului de pacienţi .......................................................................... 16

3.3. Evaluarea pacienţilor, efectuarea măsurătorilor ............................................... 17

3.4. Planul terapeutic aplicat ………………………………………………………… 23

IV. Analiza datelor……………………………………………………………………….25

V. Concluzii……………………………………………………………………………… 40

Bibliografie ………………………………………………………………………………41

Page 41

41Bibliografie1. Avramescu , E.T. : Bazele anatomice ale mișcării, curs practic pentru studenții

facultăților de kinetoterapie.

2. Clement, C.B. , (1981) : Aparatul locomotor. București : Editura Medicală

3. Cordun, M. (1995) : Kinetologie medicală. București : Editura Axa

4. Csermely, M. (2009) : Fizioterapia. Budapest : Medicina Konyv Kiado

5. Kiss, J. (1999) : Fizio-Kinetoterapia și recuperarea medicală în afecțiunile

aparatului locomotor. București : Editura Medicală

6. Marcu, V. & Dan, M. (2006) : Kinetoterapie/ Physiotherapy. Oradea : Editura

Universității din Oradea

7. Mărgărit, M & Mărgărit, F. (1997) : Principii kinetoterapeutice în bolile

neurologice. Oradea : Editura Universității din Oradea

8. Robănescu, N. (1992) : Reeducare neuromotorie. București : Editura Medicală

9. Szent Agothai, J. & Rethely, M. (2006) : Funkcionalis anatomia. Budapest :

Medicina Konyv Kiado

10. Zamora, E. & Crăciun D.D. (2005) : Anatomia omului. Cluj-Napoca : Editura

Risoprint

11. Zbenghe, T. (1999) : Bazele teoretice și practice ale kinetoterpiei. București :

Editura Medicală

12. Zbenghe, T. (1987) : Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare.

București : Editura Medicală

13. Zbenghe, T. (2008) : Kineziologie, știința mișcării. București : Editura Medicală

Similer Documents