Download Farmacologie Practica DUMITRU DOBRESCU PDF

TitleFarmacologie Practica DUMITRU DOBRESCU
File Size2.6 MB
Total Pages563
Document Text Contents
Page 1

PROFESOR DOCTOR DOCENT DUMITRU DOBRESCU

FARMACOTERAPIE PRACTICĂ

Volumul I

EDITURA MEDICALĂ
Coperta de ADRIAN
CONSTANTINESCU

Page 2

REDACTOR DE CARTE: PROF. DB. V.
STANESCU
TEHNOREDACTOR: MIHA1 ŞTEFĂNACHE
BUN DE TIPAR: i. VII. 1989.
FORMATUL: 16170X100.
HlRTIE: SCRIS IA 70X100153.
COLI TIPAR: 33.
TIPARUL EXECUTAT SUB CDA.
126/1989, LA ÎNTREPRINDEREA
POLIGRAFICĂ „CRIŞANA“, ORADEA,
STB. L. SALĂJAN NR. 105
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

ISBN 973-39-0022-2 ISBN 973-
39-0023-0

PREFAŢĂ

Lucrar noastră
„Farmacoterapie“, apărută
îri81, a avut o foarte bună
primire din ţea medicilor şi
farmaciştilor, devenind,ia cum
am dorit, un util instrument
lucru pentru numeroşi prac-
ticieni. ilţi dintre cei care au
utilizat această ca cît şi
dintre cei care nu şi-au
putut-o pura, ne-au solicitat
scoaterea unui nou ',um,
actualizat.

Prezen „Farmacoterapie
practică'‘ este un ipuns la
aceste solicitări. In această
nă lucrare este accentuat
conţinutul prac. S-au
restructurat multe capitole
povit concepţiilor
farmacologice moderne, -au
introdus toate medicamentele
cuprve în Nomenclatorul
Ministerului Sănătii şi cele
care sînt în diverse faze de

Page 281

253

acestui tip de ţesut dar şi unele particularităţi
care îl deosebesc de alţi muşchi netezi.
Motilitatea uterină este influenţată de numeroşi
factori, .estrogeni, progesteron, serotonină,
prostaglandine, cor- ticosteroizi, ocitocină,
acetilcolină, noradrenalină, factori mecanici.
Contracţiile sale spontane pot fi accentuate prin
stimularea fibrelor simpatice şi parasimpatice
aferente dar ele se menţin practic nemodificate
după denervarea completă a organului. în patologie
se întîlnesc tulburări datorite accentuării dar şi
diminuării contractilităţii miometrului. Accen-
tuarea contractilităţii este dăunătoare în sarcina
patologică. Diminuarea motilităţii uterine poate
determina tulburări în desfăşurarea travaliului şi
hemoragii, datorite măririi sinusurilor venoase şi
afluxului sanguin. Aceste tulburări se datoresc
variaţiilor factorilor menţionaţi rnai sus.
Excesul de serotonină de ex., asociat cu
hiperestrogenie poate determina sterilitate în
faza preovulatorie, dismenoree în tfaza
premenstruală, avort habitual între lunile 2—5.

17.6.2.BAZE FARMACODINAMICE
Substanţele care influenţează motilitatea

miometrului acţionează la nivele şi prin mecanisme
diferite: miotrop, asupra SNV, ¡pe cale umorală,
asupra SNC. Se pot delimita două grupe: 1)
Stimulatoare (ocitoeice). 2) Inhibitoare. Ultimele pot fi:
i) t o c o l i t i c e , afectînd întregul miometru; ii)
s p a s m o l i t i c e s a u a n t i s p a s t i c e uterine, active mai
ales asupra părţilor din miometru care se găsesc
în hipertonie.

17.6.3.OCITOCICE

Baze farmacodinamice. Acţiunea lor este diferită în
funcţie de specie,, maturitatea organismului, faza
din ciclul ovarian, existenţa sarcinii. Efectul
cel ¡mai intens apare la organismele adulte, în
primele două săptămîni. ale ciclului ¡menstrual,
la termen şi imediat după naştere. Sînt active:
ocitocină, desaminocitocina, prostaglandine,
ergometrina, metilergome- trina, ergotamina,
sparteina (cap. II.6).

FARMACOTERAPIE
Ocitocicele sînt deosebit de utile în

conducerea travaliului, pentru înlăturarea

Page 282

254

hipotoniei uterine din travaliu şi controlul
involuţiei uterine, pentru tratamentul
hemoragiilor uterine postpartum, postabortum, a
meno- şi metroragiilor.

17.6.3.1.OXITOCINA Şl SIMILARE
Sin. Oxytocinum (DCI), Oxitocin ST, SyntocinonN,

OrasthinR, Oxys- tinR, PartolactR, Pi tone SR,
PitocineR. Demoxytocinum (DCI), SandopartR.

P. fîz.-chim. Oxitocina este un hormon
¡retrohipofizar cu structură polipeptidică,
apropiată de a vasopresinei. Ocitocină este
secretată în substanţa cenuşie hipotalamică, după
care este transportată, pe calea neuronilor, pînă
la hipofiză. Preparatele de sinteză au aceeaşi
structură cu produsul natural dar sînt mai pure.
Demoxitocina este un produs de sinteză (ac.
mercapto-3 propionic)-l oxitocina.

P. fcin. Este inactivată în tubul digestiv.
Absorbţie bună după administrare parenterală, per
linguală îşi la nivelul mucoasei nazale (spray).
Este metabolizată printr-o enzimă specifică, la
nivelul rinichiului şi placentei.

P. felin. Este cea mai activă dintre substanţele
cunoscute ca stimulatoare cile motilităţii
uterine. Stimulează motilitatea miometrului in
vitro şi in vivo. In vivo există în mod normal o
interrelaţie între activitatea uterină şi
liberarea de oxitocină, aceasta fiind reglată
prin mecanisme reflexe; distensia peretelui
uterin şi a colului este urmată de secreţia
sporită de oxitocină. Are acţiune maximă asupra
uterului gravid, Ia termen, care răspunde prin
contracţii lente şi ritmice. La doze mici scur-
tează durata travaliului. Doze mari pot produce
contracţii intense, urmate de ruptura uterului şi
asfixie fetală. Oxitocina stimulează contracţia
celulelor mioepiteliale din glandele mamare
producînd eliminarea laptelui. Demoxitocina are
efecte asemănătoare cu oxitocina dar mai intense
şi mai prelungite.

P. ftox. Prin impurificarea cu vasopresină
oxitocina poate produce hipertensiune arterială
şi aritmii cardiace. Reacţii alergice, uneori
grave. Preparatele de sinteză sînt mai bine
tolerate. In timpul travaliului doze mari pot
produce suferinţă fetală pînă la asfixie şi
ruptura uterului.

Page 563

535

42.7. LECITINE

P. fiz.-chim. Fosfolipide obţinute din vegetale şi din ouă. Cele vegetale nu conţin
colesterol şi au o proporţie de fosfor mai mică.

P. fdin. Efecte biochimice multiple (transport transmembranar, metabolismul
lipidelor etc.).

FARMACOTERAPIE
Sindrom nevrotic, malnutriţie, convalescenţă.

FARMACOGRAFIE
Prod. farm. ind. AscolecitinăT, cutie cu 20 tablete, fiecare tabletă con- ţinînd 0,25 g

lecitină din soia, 0,10 g acid ascorbic şi excipient pînă la 5 g; flacon cu 150 g granule
conţinînd lecitină 4,7 g%, ac. ascorbic 2 g%; flacon cu 150 g pulbere cu compoziţie
asemănătoare granulelor. Polenoleci- tinT, cutie cu 150 g granule conţinînd lecitină din
(floarea soarelui sau soia 10 g%, polen 50 g%.

Mod de admin., posol. AscolecitinT. Oral, în 1—2 prize, dimineaţa şi (eventual) la
mijlocul zilei. Adulţi 2—4 tablete pe zi, copii 1—2 tablete pe zi. Tabletele se sug ca
bomboanele. Pulbere şi granule de 1—2 ori pe zi cîte 1—2 linguriţe. O serie de
tratament poate dura în medie 4—8 săptămîni. Se pot face mai multe serii pe an, cu
pauze de 10—20 zile. Poleno- lecitinT. Adulţi o linguriţă cu vîrf de 2 ori pe zi, copii o
linguriţă rasă de 1—2 ori pe zi.

42.8.ALTE NEUROTONICE

Aceglutamidum (DCI), (N-acetil-L-glutamina), sin. AvantolR. Acidum amfonelicum
(DCI), sin. Win 25978. Acidum toluilfosfenicum, sin. FostonB, PhosodylR, TonofosfanR.
Acid uracilic, sin. UteplexR, Azabonum (DCI). Bentazepamum (DCI), sin. ThiadiponeH.
Clofenciclanum (DCI), sin. Vesi- tanR. Deanol, sin. Deanoli aceglumas (DCI),
BimanolR, CervoxanR, Dea- nerR, DiforeneR, ElevanR, CleregilR, RisatarunR.
Hematoporfinina, sin. Hae- matoporphirinR, HemedonineR. Hidrolizat de creier, sin.
CerebrolizinK.

Similer Documents