Download Fernand Braudel - Structurile Cotidianului (Vol. 1) PDF

TitleFernand Braudel - Structurile Cotidianului (Vol. 1)
File Size1.2 MB
Total Pages345
Document Text Contents
Page 345

137 Griu şi calorii 143 Preţul griului fi nivelul de
viajă 148 Plinea bogaţilor, plinea şi terciul săraci-
lor 151 Să cumperi sau să-(i faci plinea? 155 Căci
griul este rege 158

Orezul ......................................................................... 160
Orez In cultură uscată şi orez de orezar ie 161 Mira-
colul orezăriilor 164 Răspunderile orezului 171

Porumbul .................................................................. 177
Origini in sflrşil limpezi 177 Porumb şi civilizaţii
americane 179

Revoluţiile alimentare ale secolului al XVIII-lea ... 183
Porumbul In afara America 183 Cartoful, şi mai
important 188 E greu să măntnci plinea altora 192

Şi restul lumii? .......................................................... 194
Oamenii cu săpăliga 195 Şi primitivii? 201

CAPITOLUL III:
LUCRURILE DE PRISOS ŞI CELE OBIŞNUITE:
HRANA ŞI BĂUTURA ............................................ 206
Masa: lux şi larg consum ............................................ 211

Un lux, totuşi, tlrzlu 211 Europa carnivorilor 21G
Ralia de carne se micşorează Inceplnd din 1550 220
O Europă, totuşi privilegiată 225 A mlnca prea bine
sau extravagantele mesei 229 A pune masa 231 O
politeje care se instalează cu încetul 234 La masa lui
Cristos 236 Hrana de toate zilele: sarea 237 Hrana
de toate zilele: produse lactate, grăsimi, ouă 238 Hra-
na cea de fiecare zi: fructele mării 243 Pescuitul de
cod 247 Piperul Işi pierde faima după 1650 252 Za-
hărul cucereşte lumea 258

Băuluri şi „dopanţi" .................................................. 263
Apa 263 Vinul 268 Berea 275 Cidrul 279 Succesul
tardiv al alcoolului In Europa 280 Alcoolismul In
afara Europei 287 Ciocolată, ceai, cafea 290 Stimu-
lenfii: gloriile tutunului 303

NOTE .......................................................................... 309

Similer Documents