Download Ghidul Studentului M S2 PDF

TitleGhidul Studentului M S2
File Size2.0 MB
Total Pages118
Table of Contents
              CUPRINS
I. Studii postuniversitare în sistem pre-Bologna
	Anul I
	Semestrul II
Capitolul 1: Definiţii şi modele ale relaţiilor publice
Dificultăţi de abordare
Capitolul 3: Samuel Adams – precursor al relaţiilor publice
Capitolul 4: Ivy L. Lee – părintele relaţiilor publice
Capitolul 5: Edward L. Bernays – fondator al relaţiilor publice
Capitolul 6: Modelul integrat al relaţiilor publice
I. ANALIZA LINGVISTICĂ
1. CADRUL TEORETIC
	2. ANALIZA LINGVISTICĂ A DISCURSULUI
		2.1. Legile discursului
	3. ACTORII DISCURSULUI
3.1.  Subiectivitate şi ethos
II. ANALIZA DE CONŢINUT
	III. ANALIZA SEMIOTICĂ
1.3. Dezbaterea electorală la televiziune
	2. DISCURSUL PUBLICITAR
	2.6. Discursul publicitar simbolic
		3. DISCURSUL POLITIC
		3.1. Limbaj şi politică
		4. DISCURSUL CRITIC
		4.1. Natura criticismului
Examen online (test-grilă).
Coman, Cristina, Relaţii publice – principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
	Semestrul IV
	Semestrul II
		Obiective specifice ale cursului:
			Semestrul IV
			II. Studii universitare de masterat în sistem Bologna
				Anul I
				Semestrul II
	Capitolul 1: Definiţii şi modele ale relaţiilor publice
	Dificultăţi de abordare
	Capitolul 3: Samuel Adams – precursor al relaţiilor publice
	Capitolul 4: Ivy L. Lee – părintele relaţiilor publice
	Capitolul 5: Edward L. Bernays – fondator al relaţiilor publice
	Capitolul 6: Modelul integrat al relaţiilor publice
I. ANALIZA LINGVISTICĂ
1. CADRUL TEORETIC
	2. ANALIZA LINGVISTICĂ A DISCURSULUI
		2.1. Legile discursului
	3. ACTORII DISCURSULUI
3.1.  Subiectivitate şi ethos
II. ANALIZA DE CONŢINUT
	III. ANALIZA SEMIOTICĂ
1.3. Dezbaterea electorală la televiziune
	2. DISCURSUL PUBLICITAR
	2.6. Discursul publicitar simbolic
		3. DISCURSUL POLITIC
		3.1. Limbaj şi politică
		4. DISCURSUL CRITIC
		4.1. Natura criticismului
Examen online (test-grilă).
Coman, Cristina, Relaţii publice – principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
	Semestrul IV
	Semestrul II
		Obiective specifice ale cursului:
			Semestrul IV
III. BIBLIOGRAFIE – recomandări de utilizare
I.2. Drepturile studenţilor/masteranzilor
I.3. Îndatoririle studenţilor/masteranzilor
	I.4. Taxele, condiţiile de restituire a taxelor şi penalizări
	I.6. Întreruperea studiilor, transferări
		I.7. Recompensele şi sancţiunile
			I.8. Finalizarea studiilor
			II.REGULAMENTUL SESIUNILOR DE EXAMENE
			II.1. Reglementări generale
		II.2. Organizarea sesiunii de examene
		II.3. Desfăşurarea probelor de examen
	II.4. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor examinării
	III. DISPOZIŢII FINALE
Anul I - 2000 LEI /an. Pentru achitarea taxei de şcolarizare, alegeţi una dintre variantele:
	În afara colecţiilor
Contacte
            

Similer Documents