Download GRABAVOJ-GRIGORIJ-PETROVIČ-PRIMENJENE-STRUKTURE PDF

TitleGRABAVOJ-GRIGORIJ-PETROVIČ-PRIMENJENE-STRUKTURE
File Size60.4 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

GRABAVOJ GRIGORIJ PETROVIČ:

PRIMENJENE STRUKTURE STVARALAČKE

OBLASTI INFORMACIJE

POLAZNE ČINJENICE

Elementi stvaranja čoveka

Page 2

2.20. Hipoteze nastaju od projekcije osećanja na misli.

2.21. Znanja – to je simbol senzibilnosti svesti.

U uzastopnosti vaspostavljanja elemenata 2.18. do 2.21. pokazan je princip prelaska

poznatih znanja u mnogodimenzionalna znanja. Mnogodimenzionalna znanja mogu da se

pokažu kao razne granice jedinstvene strukture, u zavisnosi od načina usvajanja tih

znanja. Svojstvo takvih znanja je različito razumevanje istog teksta od strane istog

čoveka, koji taj tekst čita u različito vreme.

Prema tome, različito je i razumevanje mnogodimenzionalnih znanja od strane različitih

ljudi, što dovodi do jediničnog impulsa stvaralačkog poznanja. Izučavajući i primenjujući

mnogodimenzionalna znanja može se dobiti odgovor na bilo koje pitanje, pa, prema tome,

i odgovor na pitanje „kako spasiti?“.

U znanja spasenja GG uvodi sledeće pojmove:

Principi odražavanja sveta, kroz pojmove 2.45. do 2.47, omogućuju stvaranje strukture

upravljanja kroz simboličke predstave željene stvaralačke stvarnosti.

Pri tome, simbolika se može menjati na proizvoljan način, kao i smisao koji se unosi u

simbol. Takva struktura opisivanja sveta preobražava stvaralačku oblast informacije u

tvar kojom se može upravljati i koja upravlja u cilju spasenja. Cilj spasenja simbolički

izgleda kao funkcija upravljanja postojanjem simbola. Oblast stvaranja sveta je simbol

večnosti.

Osnovni zakon dobijanja energije je:

E = V*S ,

E – energija; V – zapremina; S – brzina opažanja zapremine.

Na primer, ako razmotrimo zadatak u kome je zapremina – tekst knjige, onda se vidi da

je energija individualna i da se menja u zavisnosti od brzine opažanja teksta od strane

onoga koji čita. Prema tome, takav pristup otkriću energije omogućava da se donese

zaključak da se bilo koja promena enerigije odražava na bilo kom spoljašnjem objektu.

To znači, da pokazani način dobijanja energije ne razara spoljašnje strukture. Bilo kakve

promene spoljašnje sredine, koje se odvijaju putem ukazanog osvešćenja energije, su

stvaralačke, i odgovaraju evoluciji koja ima neuništavajući karakter. Na taj način,

Similer Documents