Download GSD metoda - Engleski za 20 dana PDF

TitleGSD metoda - Engleski za 20 dana
File Size220.5 KB
Total Pages25
Document Text Contents
Page 1

GRADUAL SKILL-DEVELOPING METHOD
Metoda postepenog usvajanja govornih veština ubrzanim učenjem za dvadeset
dana

Čit
anj

e
Pisa
nje

Raz
um

eva
nje

Go
vor

I nedelja

II nedelja

III nedelja

IV nedelja

Uče
nje

reč
i po

čin
je o

d p
rvo

g d
ana

i tr
aje

dok
le g

od
gov

orim
o en

gle
ski

jezi
k

Metoda postepenog usvajanja jezičkih veština ubrzanom dinamikom nastave
zasniva se na najčistijoj gramatici engleskog jezika koju smo povezali sa poznatim
maternjim i ona na srpskom govornom području daje sjajne , neverovatne rezultate. Ona
traje od 20 dana za prvi nivo do 30 dana za više nivoe.
Ipak na ovim stranama nećete naći samo klasičnu prezentaciju koja nudi cene i
termine kurseva. Pronaći ćete mnogo toga korisnog o učenju uopšte i o jeziku , ne samo
engleskom.

Osnovne jezičke veštine za bilo koji jezik su: čitanje(reading), pisanje(writing),
razumevanje(listening) i govor(speech). Odnosno ko ne nauči bilo da čita ili ne piše
pravilno, neće razumeti engleski jezik, a ko ga ne razume, neće znati ni da govori.

Prema tome, niko ne može da kaže da nam ne trebaju pravila za čitanje, „neću da
pišem jer imam knjigu“ „neću da učim toliko reči“, ili „ne trebaju nam tolika glagolska
vremena“, pa kad takav hoće da progovori obično čujemo nemo e ili muklo e. U učenju
svakog jezika postoji red kojim idemo i on se mora poštovati. A taj red je postepeno
razvijanje svih jezičkih veština.
Da li ćemo to uraditi metodom ubrzanog učenja ili drugačije, zavisi od toga šta
želite. Škola Britanika se čvrsto drži metode koju smo usvojili od svetskih stručnjaka i

Similer Documents