Download Herman Hesse - Sidarta PDF

TitleHerman Hesse - Sidarta
File Size508.2 KB
Total Pages82
Table of Contents
              SIDARTA
	PRVI DEO
		SIN BRAMANA
		KOD SAMANA
		GOTAMA
		BUĐENJE
	DRUGI DEO
		KAMALA
		KOD LJUDI DETINJEG UMA
		SANSARA
		NA RECI
		SPLAVAR
		SIN
		OM
		GOVINDA
	O Piscu
Beleške
            
Document Text Contents
Page 2

Sadržaj

Page 81

16)
Krišnu — prema indijskoj mitologiji osma reinkarnacija boga Višnua.

«««

Page 82

17)
Agni — po najstarijoj vedaističkoj bramanskoj religiji bog vatre.

«««

Similer Documents