Download Homeopatija i čitanje nalaza PDF

TitleHomeopatija i čitanje nalaza
File Size375.8 KB
Total Pages40
Table of Contents
              Osnovni principi homeopatije
	Heringov zakon izlečenja
Kako homeopatija deluje
Homeopatski lekovi
	Dejstvo na organizam
	Kako se upotrebljavaju homeopatski lekovi
Istorija homeopatije
	Početak homeopatske primene
	Moderna homeopatija
Tuja
Tuberculinum
Tarantula Hispanica
Syphilinum
Sulphur
Stramonium
Staphysagria
Silica
Sepia
Pulsatilla
Platina
Phosphorus
Phosphoricum acidum
Paeonia officinalis
Opium
Nux vomica
Nitricum acidum
Natrium Muriaticum
Mercurius
Medorrhinum
Lycopodium
Lachesis
Lac Maternum
Lac defloratum
Lac caninum
Kali carbonicum
Ignatia
Hypericum
Hyoscamus
Quercus robur
Glononium
Gelsemium
Colocynthus
China Officinalis (Kinin)
Chamomilla (Kamilica)
Causticum
Carcinosin
Calcarea Carbonicum
Bryona
Belladonna (Velebilje)
Baryta carbonicum
Aurum
Arsenicum
Argentum Nitricum
Apis Mellifica
Anacardium
Aconitum
Laboratorijska analiza mokraće (urina)
	Kristali i soli
Tumačenje biohemijskih analiza krvi (Povišene i smanjene vrednosti kreatinina, amilaza, bilirubina, transaminaza, CRP, GGT, holesterola, triglicerida,...)
	Alkalna fosfataza (ALP)
	Gama glutamil transferaza (GGT)
	Aminotransferaze (Transaminaze)
	Alfa amilaza
	Kreatin kinaza (CPK)
	Laktat dehidrogenaza (LDH)
	Bilirubin
	Urea
	Kreatinin
	Mokraćna kiselina (urati)
	Lipidi
	Holesterol
	HDL-holesterol
	LDL holesterol
	Trigliceridi
	Ukupni proteini
	Albumini
	Glukoza
	Glukoza tolerans test (OGTT)
	Gvožđe
	TIBC I UIBC
	Elektroliti
	Kalijum
	Natrijum
	Hlor
	Magnezijum
	Kalcijum
	Fosfor
Tumačenje laboratorijske analize krvi (Normalne vrednosti krvne slike, kod kojih bolesti su povišene, smanjene,..)
	Kompletna krvna slika (KKS)
	Eritrociti
	Hemoglobin
	Hematokrit
	Eritrocitne konstante
	Leukociti
	Trombociti
	Sedimentacija eritrocita
Kada je povećana sedimentacija eritrocita
	U rutinskoj praksi mnogo više značaja ima povišena vrednost SE
	Uzrok ubrzane sedimentacije eritrocita
	Senzitivnost i specifičnost
Normalne vrednosti
Povišene vrednosti SE
Veoma povišena SE(trocifrena)
Snižene vrednosti  SE
Stanja koja mogu uticati na promenu rezultata SE
Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)?
            

Similer Documents