Download HVDC Sustavi prijenosa PDF

TitleHVDC Sustavi prijenosa
File Size1.6 MB
Total Pages45
Document Text Contents
Page 22

17Rashladna tekućina voda se distribuira paralelno svakom tiristorskom ventilu preko

izolacijskih plastičnih cijevi, a toplina se odvodi na vanjske hladnjake.

Sljedeća slika prikazuje Simensov cijevni sustav hlađenja:Slika 4.3. Simensov cijevni sustav hlađenja modula; a) tiristor; b) rashladno

tijelo; c) priključak cijevi; d) cjevovod

Iako je vodljivost vode u HVDC tiristorskom ventilu iznimno niska, nikada nije nula. Zato

postoji potencijal za izazivanje neželjenih elektrokemijskih učinaka. Najčišća deionizirana

voda može imati vrlo niske vrijednosti vodljivosti i to manje od 0,1 μS / cm. Međutim, bez

obzira koliko je sofisticiran proces deionizacije, nije moguće smanjiti vodljivost potpuno na

nulu, jer je voda uvijek disocira u i ione, u mjeri koja ovisi uglavnom o temperaturi.
Kao posljedica, kroz bilo koji cjevovod koji obuhvaća dvije točke na različitim električnim

potencijalima će uzrokovati protok malih struja kroz vodu. Kada je napon samo izmjeničnog

karaktera, posljedice nisu ozbiljne, ali kada napon, ima istosmjernu komponentu, određene

elektrokemijske reakcije će se odvijati na anodi i katodi elektrode.Slika 4.4. Sustav hlađenja tekućim rashladnim sredstvom

Aluminij, koji se često koristi kao rashladno tijelo ima odličnu toplinsku vodljivost, ali je vrlo

osjetljiv na koroziju u slučaju kada kroz vodu teku male struje i zadiru izravno u njegovu

površinu. Kako bi se spriječilo oštećenje aluminija, potrebno je osigurati da struje ne teku

izravno iz vode u aluminij, već da teku preko nekog drugog materijala. Na ovaj način

(prikazano na slici 4.4.) se osjetljivi aluminij štiti od oštećenja.

Page 23

184.1.2. LTT TiristoriOdavno je poznato da se tiristori mogu uključivati ubrizgavanjem fotona umjesto elektrona na

vrata (gate). Korištenje ove nove tehnologije smanjuje broj komponenti u tiristorskim

ventilima do 80%. Ovo smanjenje komponenti rezultira povećanom pouzdanošću i

raspoloživošću prijenosnog sustava. S LTT tehnologijama, svjetlosni impuls koji dolazi na

gate prenosi se pomoću svjetlosnih vlakana prolazeći kroz kućište tiristora izravno na

tiristorsku oblogu i tako nema potrebe za pomoćnim napajanjima koji trebaju osigurati visoki

napon. Potrebna snaga za vrata je samo 40 mW. Prenaponska zaštita je integrirana u oblozi.

Daljnje prednosti uključivanja pomoću fotona omogućile su rad u sustavima kada dođe do

pada napona ili kod različitih kvarova unutar sustava.Slika 4.5. Presjek LTT tiristora i LTT tiristorski modul

LTT tiristore je prvi proizveo Simens a uspješno su korišteni po prvi put u 1997. godini (Cello

pretvaračko postrojenje u Sjedinjenim američkim državama). Nadalje, ova tehnologija

tiristorskih ventila se koristi za Moyle Interkonektor (kabelska veza 2 x 250 MW) koji

povezuje Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo i nalazi se na ugovoru za 3000 MW-tni, ± 500 kV-tni

Guizhou-Guangdong sustav.

Praćenje tiristorskih performansi postiže se pomoću jednostavnog djelitelja napona koji se

sastoji od standardnih otpornika i kondenzatora; signali se prenose na masu preko optičkih

vlakana. Svi potrebni elektronički sklopovi za nadzor rada tiristora se nalaze na nultom

potencijalu u zaštićenom okruženju, što dodatno pojednostavljuje sustav. Opseg nadzora je

isti kao i za klasične električne tiristore (ETT tiristori).

Može se očekivati da će ova tehnologija postati industrijski standard HVDC tiristorskih

ventila 21. stoljeća, razvijajući put prema tiristorskim ventilima koji ne trebaju održavanje.

Page 44

396. ZAKLJUČAK


Visokonaponski istosmjerni prijenos ima brojne prednosti nad visokonaponskim izmjeničnim

prijenosom, a najveća mu je prednost i isplativost kod prijenosa na velike udaljenosti.

Ulaganjem u razvoj ove tehnologije prijenosa otvara brojna vrata u budućnosti u smislu

povezivanja velikih prijenosnih mreža u jednu funkcionalnu cjelinu. Porast korištenja

električne energije u svijetu dovodi do potražnje sve većeg broja izvora električne energije

(elektrane, vjetroparkovi i sl.) koje je potrebno povezati s krajnim potrošačima koji se mogu

nalaziti na velikim udaljenostima. HVDC sustavi daju pouzdan, siguran i učinkovit način

prijenosa električne energije do krajnih potrošača. Ugradnja sve većeg broja HVDC kabela ili

vodova bi mogla dovesti do stvaranja velikih HVDC sustava na koji bi se mogli priključiti

postojeći izmjenični sustavi. Najveći problem ovih sustava predstavlja cijena njihove izvedbe

i izgradnje te stabilnost u radu. Razvojem pretvaračkih stanica ,a najviše tehnologije

pretvaranja istosmjernih struja i napona u izmjenične i obrnuto dovode do tipizacije stanica

što smanjuje ukupnu cijenu izgradnje ovih sustava. Kako bi takav sustav bio pouzdan i

učinkovit, potrebno je očuvati stabilnost što je najveći izazov u stvaranju ovih sustava

prijenosa. Razvijene metode za upravljanjem, zaštitom i kontrolom stabilnosti daju prostor za

buduća istraživanja i napredak HVDC sustava prijenosa.

Similer Documents