Download jurnal mingguan praktikum minggu 1 hingga minggu 9 PDF

Titlejurnal mingguan praktikum minggu 1 hingga minggu 9
File Size476.1 KB
Total Pages16
Document Text Contents
Page 15

Bilangan jurnal: Kesepuluh

Minggu praktikum: Kesepuluh

Tarikh peristiwa/ kejadian: 13 April 2011

Tajuk jurnal: Seliaan bersama guru pembimbing dan pensyarah.

1. Masalah/ peristiwa

Pada minggu ini, saya mengalami masalah apabila terpaksa mengatur kelas bagi

penyeliaan bersama dapat dijalankan. Saya terpaksa mengganti waktu jadula

kelas guru lain bagi memenuhi permintaan guru dan pensyarah agar masa

penyeliaan tidak mempunyai jarak masa dengan rakan praktikum saya yang lain.

2. Analisis

Masalah ini timbul kerana hambatan kerja pensyarah dan guru. Ini menyebabkan

saya terpaksa mencari jadual waktu yang memenuhi kehendak kedua-dua pihak.

3. Cadangan tindakan susulan

a) Saya harus merujuk PK Pentadbiran untuk mengetahui jadual waktu

guru lain.

b) Saya harus merujuk guru pembimbing bagi mendapatkan jadual

waktunya.

4. Tempoh masa tindakan susulan

Saya cuba mengatasi masalah ini dalam minggu ini agar dapat memaklumkan

kepada pensyarah secepat mungkin.

Disemak oleh Guru Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh:

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan:

Nama:

Tarikh:

Similer Documents