Download Kako Citati Heideggera _ Uvod u Problemats - Vanja Sutlic PDF

TitleKako Citati Heideggera _ Uvod u Problemats - Vanja Sutlic
File Size10.7 MB
Total Pages336
Document Text Contents
Page 1

Vanja Sutlić

KAKO CITATI
HEIDEGGERA

Uvod u problematsku razinu
»Sein und Zeit«-a

i okolnih spisa

&
BIBLIOTEKA SUVREMENE TEME

Page 2

DOSAD IZAŠLO U BIBLIOTECI
S U V R E M E N E T E M E

Lazar Mojsov
POGLED NA HISTORIJU I SUVREMENOST

A. A. Gromiko
U SVJETSKOJ ARENI

Mitja Ribičič
GLASNA RAZMIŠLJANJA

Stjepan Haladin
OBRAZOVANJE NA RASKRSNICI

Radovan Vukadinović
HLADNI RAT I EVROPA

Matko Meštrović
SVIJET, SVIJEST I ZAVISNOST

Savo Pešić
INTERNACIONALIZAM I KPJ

Stipe Šuvar
SVIJET OBMANA

Adolf Dragičević
VIZIJA I ZBILJA

Peter B. Scott
ROBOTICKA REVOLUCIJA

George Macesich
DUGOVI — STVARNOST I MIT

Đuro Gatarić
SOCIJALNE RAZLIKE

Zoran Roca
DEMOGRAFSKO-EKOLOŠKI SLOM

Talcott Parsons
DRUŠTVA

Bogdan Bogdanović
MRTVOUZICE

Page 169

EGZISTENCIJALNA CJELINA Egzistencijalno - ontolo-
U MODUSU ZAPRAVOSTI ofiska struktura »biti-
- »PREBBJEG K SMRTI«

-biti-pri (unutarsvjetovnom biću)« kao formalna de­
finicija bitka tubitka dobiva u drugom odsjeku
Bitka i vremena (»Bitak i vremenitost«) svoju
temporalnu eksplikaciju u momentima, tj. ekstaza­
ma bilosti, prisutnosti i budućnosti. A s tim u su­
vislosti traženi su egzistencijalno-ontologijskdm ana­
lizama egzistencijalnih fenomena smrti, savjesti i
krivosti (»Schuldigsein«, za razliku od »Schuld«,
krivnje) ontologijski uvjeti^zflpzznzosfL

isti egzistencije. j J ok je preliminarna '^mtolog Itnaliza tuiDitKa jjntazala tubitak u njegovoj egzistenf- ciji s obzirom na njezine moduse neautentičnosti,
nepravosti, i neutralnosti, dotle ftemporalna analiza
bitka tubitka pokazuje egzistencijalne fenomene
'smrti, savjesti i knv6§tl u modusu pravosti, auten-
*tičnosth-4rO-su isti, već pobroiani~eg?ziSLeilu idli. ah u j
drugom, to znači temporalnom osvjetljenju.

Unutar priređivačke fundamentalne analize izra­
đeni su uvjeti za nepravu egzistenciju ponajprije u
pokazivanju egzistencijalne strukture bezličnog sam­
stva (Man-selbst), a zatim u izlaganju egzistencijala
zapalosti (Verfallensein). Tom egzistencijalu u pra-

167

Page 335

U PRIPREMI U BIBLIOTECI
S U V R E M E N E T E M E

Božo Kovačević
PSIHOANALIZA I LJEVICA

Adolf Dragičević
SUTON SOCIJALIZMA

Joseph Leif
ZA SUBVERZIVNU EDUKACIJU

Milenko Perović
MORALNA SVIJEST MALOGRAĐANSTVA

Slaven Letica
INTELEKTUALAC PRED KRIZOM

Isaac Deutscher
HERETICI I RENEGATI

Similer Documents