Download Linux Komut Satırı.pdf PDF

TitleLinux Komut Satırı.pdf
File Size8.6 MB
Total Pages136
Document Text Contents
Page 1

LİNUX KOMUTLİNUX KOMUT
SATIRISATIRI

Kemal Demirez
[email protected]

facebook.com/kemaldemirez0
twitter.com/kemaldemirez

EYLÜL 2013

mailto:[email protected]
http://www.twitter.com/kemaldemirez
http://www.facebook.com/kemaldemirez0

Page 2

İÇİNDEKİLER

Giriş------------------------------------------------6
Linux Terminali (Konsol)-----------------------------6
Shell (Kabuk)----------------------------------------7

echo $SHELL
Ortam Değişkenleri-----------------------------------7

echo $PATH
Yardım Alma------------------------------------------8

help
man

Dağıtım Adı Öğrenme----------------------------------9
lsb_release

Sistemle İlgili Bilgi Alma---------------------------10
dmidecode
lshw

Kernel Versiyonunu Öğrenme---------------------------11
uname

Disk Bölümlerini Görme-------------------------------11
fdisk -l

Uptime-----------------------------------------------12
Kullanılan Bellek Miktarı----------------------------12

free
Takvim-----------------------------------------------12
Dizinler Arasında Gezme ve
İçeriği Listeleme------------------------------------13

cd
ls
pwd
less
more

Konsolda Bazı Pratik Metotlar------------------------22
clear
ctrl+L
ctrl+U
ctrl+D

History----------------------------------------------22
.bash_history
!!
$HISTSIZE
.bashrc
history -c

Konsolda Birden Fazla Komut Kullanma-----------------25
noktalı virgül
&&
|| kullanımı

Komut Tamamlama--------------------------------------29
tab

Page 68

Dosya İşlemleriDosya İşlemleri

Dosya oluşturma, kopyalama, taşıma, içeriğini okuma, komut
çıktılarını dosyaya yönlendirme vs. işlemleri nasıl yapılır ya da
kaç farklı şekilde yapılabilir onlara bakalım.

Bahsedilen bu işlemler için bir çok komut kullanılmaky
tadır. Biz cat komutuyla başlayalım. Bu komutun işlevlerinden
biri text dosyalarının içeriğini okumaktır. Aslında en fazla bu
iş için kullanılır. Bir text dosyasının içeriğini konsoldan
okumak istediğimizde genellikle bu komutu kullanırız. Şimdi
örneğin /etc dizini altındaki passwd dosyasının içeriğini
okuyalım. Bunun için kullanmamız gereken komut cat /etc/passwd
komutudur.

Yeni bir text dosyası oluşturmak için de cat komutunu
kullanabiliriz. Örneğin cat > hacker komutuyla hacker adında bir
dosya oluşturalım. Aynı zamanda bu dosyanın içine istediğimiz
ifadeyi de yazalım.Yazacağımız şeyler bittikten sonra imleç satır başındayken
ctrl+D tuşlarına basarak yazma işini tamamlayabiliriz ve komut
satırı eski haline döner. Dosyamız istediğimiz gibi oluştu.

Metin dosyası oluşturmak için kullanabileceğimiz komutlardan
bir tanesi de touch komutudur. Mesela touch test1 komutuyla test1
dosyasını oluşturalım.

Page 69

Aslında bazı komutların çok farklı kullanım alanları
olabilir. Bu komutları biz yerine göre kullanabiliriz. Bazen aynı
işi yapan komutlardan bize daha kolay gelenini kullanmak isteriz.
Örneğin bir text dosyasının içeriğini okumak için more komutunu
da kulanabiliriz. Aslında bu komut genelde konsol komut çıktısı
uzun olduğu zaman bu çıktıyı düzenli görüp rahat okummızı
sağlamak için kullanılır. Şimdi more /etc/passwd komutuyla passwd
dosyasını okuyalım.

Evet bir başka komutumuz da echo komutu. Bu komutu
kullanarak da yeni bir dosya oluşturabiliriz ya da bir dosyanın
içine yazabiliriz. Örneğin komutu echo “of ulen of” > zeynep
tarzında kullanırsak ev dizinimizde zeynep dosyası oluşturulacak
ve içine of ulen of yazılacaktır.

Eğer zaten zeynep isminde bir dosya varsa ve içi boşsa yine
bu şekilde > operatörünü kullanarak dosyanın içine istediğimizi
yazdırabiliriz. Eğer dosya boş değilse bu sefer >> operatörünü
kullanarak dosya içindeki ifadenin altına istediğimiz ifadeyi
yazdırabiliriz.

Evet anlaşılabileceği gibi > ve >> operatörleriyle bir
dosyaya yönlendirme yapabiliyoruz. Bunu komutların konsol
çıktısını bir dosya içine yazdırmak için de kullanabiliriz.

Page 135

Örneğin apache sunucu servisinin kayıtları bizim gibi
kişisel kullanıcılar için olmasa da sistemini bir sunucu olarak
kullananlar için önemlidir. Apache ile ilgili log dosyaları
/var/log/apache2/ altında bulunur. Bu dosyalardan access.log
dosaysını inceleyerek kimler sunucumuza bağlantı yapmış
görelim :)

Maalesef benden başka yüzüne bakan olmamış.
Sistemle ilgili kayıtların tutulduğu bir başka dosya da

syslog dosyasıdır. Son olarak bu dosyayı da inceleyelim ve bu
konuyu burada bitirelim.

Page 136

Kaynaklar:

-Kim Korkar Linux'tan?
-Linux-101-Hacks
-İntro. Command Line
-Linux Pocket Guide
-Unix and Linux
-Shellintro
-Hacking Vim 7.2

Similer Documents