Download Lisa Kleypas - Golful dragostei - Seri Friday Harbour 4 PDF

TitleLisa Kleypas - Golful dragostei - Seri Friday Harbour 4
File Size14.5 MB
Total Pages366
Document Text Contents
Page 1

SECRETE, VISARE, IUBIRE
FURTUNĂ DE DORINŢE

SI PERICOLE...

Page 2

Justine Hoffman si-a construit o viată
9 9

comodă în Friday Harbor. E propietara unui
hotel mic, dar foarte căutat şi are un trai
sigur şi liniştit. Copilăria petrecută cu
mama ei nestatornică, mereu călătoare, pe
nume Marigold, i-a insuflat un dor adînc de
statornicie. In ciuda tuturor lucrurilor pe
care ea le-a obţinut, lui Justine tot îi lipseşte
ceva: iubirea. După ani buni de dor, visare
şi dorinţe neîmplinite, ea este pregătită să
facă orice trebuie ca să-si schimbe destinul.

Cînd îl întîlneşte pe misteriosul Jason
Black, ea dezlănţuie din greşeală o furtună
de dorinţe şi pericole, care ameninţă să-i
distrugă tot ce preţuieşte ea mai mult: viaţa
ei liniştită.

Dar Jason are propriile lui secrete şi îşi
doreşte de la ea mai mult decît îi dă voie

9

soarta.

Page 183

184 LISA KLEYPAS

Epuizată şi amărîtă, Justine nu spuse nimic.
Bărbia îi tremura, aşa că strînse din dinţi ca să nu
plîngă din nou.

— Cred că noi o să spunem noapte bună, rosti
Jason pe un ton deliberat amabil, conducînd-o pe
Justine afară.

— Trebuie să ştiţi amîndoi ceva, spuse Rosemary.
— Poate să aştepte pînă mai tîrziu, răspunse

Jason.
— Ba nu. Vezi tu...
— Rosemary, o întrerupse Jason pe un ton ferm.

Cu tot respectul... e momentul să taci.
Femeia mai în vîrstă deschise gura ca să îl

contrazică, apoi o închise şi se uită la Sage cu o
expresie amuzată şi tristă.

— Poate că este.

Page 184

Paisprezece

Justine redeveni conştientă treptat. Sunetul ploii,
durerea din braţe, parfumul şi moliciunea cearcea­
furilor din bumbac. Lumina cenuşie, tristă, a dimineţii i
se strecură pe sub pleoape, iar ea închise ochii mai
strîns. Aerul din dormitorul din turn era rece, dar
spatele, fundul şi picioarele ei erau calde, ca încinse
de soare. Jason era cu ea. Dormise îmbrăcat, dea­
supra cearceafurilor şi-a păturilor, învelit cu una dintre
ele. Justine era în cămaşă de noapte, ascunsă bine
sub cuverturi.

Amintirile din noaptea precedentă îi năpădiră
mintea. Vorbise fără oprire, deşi probabil că lui Jason
îi fusese greu s-o urmărească din cauza suspinelor. O
ţinuse în braţe şi ascultase răbdător în timp ce ea îi
spunea lucruri pe care nu le mai spusese nimănui pînă
atunci. Indiferent dacă o crezuse sau nu, el o ţinuse în
braţe şi îi oferise alinare atunci cînd avea mai mare
nevoie de ea, iar Justine avea să-i fie veşnic recunos­
cătoare pentru asta.

încă nu-i venea să creadă că propria ei mamă o
blestemase. Un act de control deghizat drept iubire.
Contradicţia era imposibil de acceptat. Nu părea să
aibă nici un sens.

Page 365

366 LISA KLEYPAS

Justine rîse, ştiind că, odată ce-i intra ceva în cap,
Jason nu era uşor de convins să se răzgîndească.

— Nici nu pot să-mi imaginez cum ar funcţiona
lucrurile.

— Asta e simplu. Am fi căsătoriţi în toată regula,
douăzeci şi patru de ore pe zi, şapte zile pe săptămînă,
am locui în aceeaşi casă şi ne-am petrece fiecare
noapte în acelaşi pat. O să fim în majoritatea timpului
pe insulă, dar din cînd în cînd o să vii o săptămînă la
San Francisco. Angajăm un manager pentru Artist’s
Point oricînd nu eşti tu aici.

— Dar nu poate oricine să facă asta, protestă ea.
De obicei, oaspeţii la un han se aşteaptă la ceva cald,
personal, ca şi cum ar vizita casa cuiva.

— O să angajăm un manager cald şi personal. O
pun pe Priscilla să caute pe cineva.

— Nu vreau să mă ajute Priscilla.
El întrebă cu grijă:
— încă mai eşti supărată pe ea pentru că m-a

ajutat să împrumut grimoarul?
— Să-l furi. Şi da. în momentul ăsta mi-e dragă ca

un fir de păr într-un biscuit.
— N-a fost vina ei. Eu am fost diavolul care-a pus-

o să facă toate astea.
— Da, spuse ea, rîzînd cînd el îi trase cearceaful

la o parte. Dar eşti diavolul meu.
— Şi tu o să fii vrăjitoarea mea superbă.

Page 366

GOLFUL DRAGOSTEI 367

— O vrăjitoare fără magie, spuse ea, zîmbind cînd
el o luă în braţe.

»

— E magie în fiecare părticică din tine, îi spuse.
— Dovedeşte-o, rosti Justine încet, cuprinzîndu-l

cu braţele pe după gît.
Amîndoi ştiau că Jason Black nu era omul care să

se dea înapoi din faţa unei provocări.

Sfîrşit

Similer Documents