Download OpenOffice prirucnik PDF

TitleOpenOffice prirucnik
File Size1.7 MB
Total Pages72
Table of Contents
              Uredski paket OpenOffice.org
	Ciljevi ovog poglavlja
	Uvod u OpenOffice.org
		Projekt OpenOffice.org
		Projekti otvorenog koda
		Povijest uredskog paketa OpenOffice.org
		Dijelovi uredskog paketa OpenOffice.org
			Writer – obrada teksta
			Calc – tablične kalkulacije
			Impress – Izrada prezentacija
			Draw – vektorska grafika
			Base – baza podataka
			Math – Uređivanje matematičkih formula i jednadžbi
		Proširivanje OpenOffice.org
	Početak rada s OpenOffice.org uredskim paketom
		Instalacija uredskog paketa OpenOffice.org
		Koraci instalacije
		Pokretanje OpenOffice.org
	Česta pitanja
Rad s datotekama u OpenOffice.org
	Ciljevi ovog poglavlja
	Rad s dokumentima
		Početak rada na novoj datoteci
		Otvaranje dokumenata
		Spremanje dokumenata
			Automatsko spremanje dokumenata
	Snimanje datoteka u druge oblike
	Podržani tipovi datoteka
		OpenOffice.org Writer
		OpenOffice.org Calc
		OpenOffice.org Impress
		OpenOffice.org Draw
	Česta pitanja
OpenOffice.org Writer
	Ciljevi ovog poglavlja
	Uvod u OpenOffice.org Writer
	Uređivanje teksta
		Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje teksta
		Brzo premještanje odlomaka
		Pretraživanje i zamjena teksta i oblikovanja
		Umetanje posebnih znakova
		Provjera pravopisa
			Instalacija jezičnih datoteka
	Oblikovanje teksta
		Oblikovanje
		Stilovi
			Korištenje stilova
			Definiranje stilova
			Izmjena stilova
		Automatsko oblikovanje
		Pobrojane i nepobrojane liste
		Rastavljanje riječi
	Oblikovanje stranice
		Oblikovanje zaglavlja i podnožja
		Numeracija stranice
			Ponovna inicijalizacija numeracije stranice
		Oblikovanje stila stranice
	Umetanje drugih podataka u dokument
		Umetanje slika
		Umetanje tablica u dokument
		Umetanje automatskog sadržaja i indeksa slika i tablica
	Revizija dokumenta
		Praćenje promjena
		Prihvaćanje i odbacivanje promjena
	Izrada cirkularnih pisama
	Česta pitanja
OpenOffice.org Calc
	Ciljevi ovog poglavlja
	Uvod u OpenOffice.org Calc
	Rad s programom
		Rad s ćelijama
			Umetanje i brisanje redaka i stupaca
			Upisivanje podataka u ćeliju
			Imenovanje ćelija
			Pisanje komentara
	Rad s radnim listovima
	Upisivanje formula
		Automatsko ispunjavanje formula
	Oblikovanje ćelija
		Oblikovanje
		Samooblikovanje tablica
	Izrada grafičkih prikaza
		Uređivanje grafičkog prikaza
			Uređivanje pojedinih dijelova grafičkog prikaza
	Ispis tablice
		Odabir ćelija za ispis
	Obrada podataka
		Sortiranje
		Filtriranje
		Podzbrojevi
		Konsolidiranje podataka
		Provjera ispravnosti podataka
	Zaštita podataka
	Česta pitanja
            
Document Text Contents
Page 2

OpenOffice.org: Priručnik za seminar

Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 2.5 Hrvatska

Slobodno smijete:

● umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo

● prerađivati djelo

Pod sljedećim uvjetima:

Imenovanje. Morate priznati i označiti autorstvo djela na
način kako je specificirao autor ili davatelj licence.

Nekomercijalno. Ovo djelo ne smijete koristiti u
komercijalne svrhe.

Dijeli pod istim uvjetima. Ako ovo djelo izmijenite,
preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete
distribuirati samo pod licencom koja je identična ovoj.

● U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno
dati do znanja licencne uvjete ovog djela.

● Od svakog od tih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje
nositelja autorskog prava.

Prethodno ni na koji način ne utječe na zakonska ograničenja autorskog prava.

2

Page 36

OpenOffice.org: Priručnik za seminar

Oblikovanje teksta

Oblikovanje

Tekst je najjednostavnije oblikovati upotrebom alatne trake za oblikovanje.
Oblikovati se može samo jedan znak, više znakova ili cijeli odlomak. Prilikom oblikovanja
znakova moguće je odabrati vrstu slova, veličinu, način ispisa kao što je masno, ukošeno,
normalno, podcrtano i slično. Također moguće je mijenjati boju, pozadinu i način ispisa
slova.

Kod odlomaka moguće je mijenjati razmak između pojedinih redova, poravnanje:
lijevo, desno, centrirano, poravnano. Uz navedeno može se mijenjati i udaljenost od
margina i uvlačenje prvog retka.

Iako Writer nema sve mogućnosti oblikovanja koje nudi Microsoft Word, kao što
je na primjer animiranje teksta ima sve mogućnosti potrebne za oblikovanje dokumenta na
način da je on spreman za ispis.

Oblikovanom tekstu se sve postavke oblikovanja mogu ukloniti. Za uklanjanje
oblikovanja potrebno je prvo označiti tekst i zatim iz izbornika odabrati Format -> Default
Formatting ili iz izbornika desnog gumba miša odabrati Default Formating ili odabirom
prečice tipkovnice Ctrl+Shift+Razmak.

Stilovi

Stilovi omogućavaju jednostavno oblikovanje velikih dijelova teksta. Naročito su
korisni u slučajevima kad tekst treba biti jednako oblikovan. Na primjer u slučaju
seminara, maturalnih i diplomskih radova. Stil predstavlja logički opis teksta koji je
unesen. Stil se ne odnosi na način na koji je tekst pisan, već isključivo na način oblikovanja
koji se na taj tekst treba primijeniti. Ako je u nekom tekstu potrebno sve primjere nekog
programskog koda prikazati na sivoj pozadini uokvireno tada se definira novi stil.

Primjeri stilova su:
• Naslovi cjelina
• Glavni naslovi
• Podnaslovi
• Tekst
• Pobrojane liste

36

Slika 18: Alatna traka za oblikovanje

Page 37

OpenOffice.org: Priručnik za seminar

• Opisi slika
• I drugi

Upotreba stilova povećava ujednačenost izgleda teksta, a također i znatno
olakšava uređivanje velikih dijelova teksta. Tako, ako je na primjer svugdje tijelo teksta
označeno stilom „Tijelo teksta” moguće je s par klikova mišem promijeniti font, razmak
između redova ili način poravnavanja. Bez upotrebe stilova bilo bi potrebno svaki
odlomak zasebno označavati i odvojeno postavljati te postavke.

OpenOffice.org razlikuje više vrsti stilova ovisno o tome na što se odnose. Stil se
može odnositi na:

• Paragraph style – odlomak – najčešći stil – odnosi se na cijeli odlomak
• Character style – jedan znak – odnosi se na blok teksta unutar odlomka
• Frame – okvir – odnosi se na okvire i grafike
• Page – stranica – slično sectionu kod Microsoft Worda – odnosi se na

dimenzije stranice, margine, zaglavlja i podnožja
• List – pobrojani elementi – pobrojane i nepobrojane liste

Za pregled svih stilova moguće je uključiti prozor „Styles and Formatting”
pritiskom na tipku F11.

37

Slika 19: Dijaloški okvir za stilove

Page 72

OpenOffice.org: Priručnik za seminar

Literatura
[1] M. Adielsson, R. Barnes, A. Belzunce, C. Bonde, C. G. Cai, D. Carrera, L. Dupreval,

T. Kampa, P. Kupfer, I. Laurenson, D. Lewis, A. Madden, P. Miller, M. Pinquier, A.
D. Pitonyak, C. Robers, I. Roberts, J. M. Swisher, J. Taylor, A. Thurgood, C.
Waterman, J. H. Weber, L. Worthington, „OpenOffice.org – Getting Started”,
OooAuthors, Prosinac 2005

[2] A. Belzunce, D. Carrera, L.M. Hall, P. Kupfer, I. Laurenson, P. Miller, D. Rentz, C.
Roberts, I. Roberts, J.H.Weber, „OpenOffice.org – Migration Guide”, OooAuthors,
Rujan 2005

[3] M. Adielsson, A. Belzunce, K. Gyars, B. Byfield, C. G. Cai,, D. Carrera, L. Duperval,
M. Fox, K. Grief, T. Hess, J. Kane, S. Kornenberger, P. Kupfer, I. Laurenson, A.
Madden, P. Miller, V. Ponzi, C. Roberts, I. Roberts, R. Scott, J. M. Swisher, C.
Watterman, J. H. Weber, L. Worthington, „OpenOffice.org – Writer Guide”,
OooAuthors, Listopad 2005

[4] G. Roderick Singleton, „OpenOffice.org User Guide for Version 2.x”, Studeni 2005

72

Similer Documents