Download paul kennedy: a nagyhatalmak tündöklése és bukása PDF

Titlepaul kennedy: a nagyhatalmak tündöklése és bukása
File Size47.8 MB
Total Pages528
Document Text Contents
Page 528

val, a nemzetközi színtéren történő változásokkal, a fegyverek mind magasabbra
szökő költségeivel és a hatalmi egyensúly váltakozásaival. Ezek azonban nem
olyan fejlemények, melyeket egy állam vagy akár egy ember irányíthatna. Bis-
marck híres mondásából kiindulva: ezek a hatalmak mind az „idő vizén" hajóz-
nak, melyet „sem létrehozni, sem irányítani" nem tudnak, de amelyen „váltakozó
ügyességgel és tapasztalattal" haladhatnak.13 Hogy miképp kerülnek ki ebből az
utazásból, az nagymértékben függ a washingtoni, a moszkvai, a tokiói, a pekingi
és a különböző európai fővárosokban székelő kormányok bölcsességétől. A fenti
elemzés megpróbált rámutatni ezen államok és következésképpen az egész nagyha-
talmi rendszer várható kilátásaira. Azonban ez még nagyon sok mindenben annak
az „ügyességnek és tapasztalatnak" a függvénye, amellyel a politika irányítói „az
idők vizén" hajóznak.

507

Similer Documents