Download Pedagogia PDF

TitlePedagogia
File Size740.2 KB
Total Pages139
Document Text Contents
Page 69

ETAPELE LECTURII EFICIENTE

F.Robinson

1)cuprinderea globală a textului – explorarea unor componente specifice ale
documentului – cuprins, prefaţă; grafic, tabel; mărimi, relaţii matematice,
formule, date statistice

2)chestionarea – aprecierea intuitivă a documentului în vederea estimării
credibilităţii sale – de exemplu dacă într-un catalog se observă că toţi elevii au
note de 9 şi 10 la o anumită disciplină, probabil nu se va trage imediat
concluzia că toţi elevii au aptitudini speciale pentru disciplina respectivă;

3)citirea desfăşurată (rapidă) a documentului pentru identificarea elementelor-
cheie - se recomandă a fi consemnate sau însemnate direct în text dacă natura
documentului permite -

4)recapitularea textului, în general selectiv, a conţinuturilor apreciate ca fiind
semnificative sau relevante;

5)revenirea asupra documentului în vederea verificării celor reţinute sau a
reinterpretării informaţiilor.

Page 70

Audierea activă

Condiţiile care susţin caracterul activ al audierii expunerilor sunt următoarele:

a) Pregătirea pentru audiere – prin:

- programarea spaţio-temporală a acţiunii – rezervarea unui timp suficient

- autoasigurarea celei mai potrivite stări de spirit, confort şi ţinută,

- conştientizarea explicită a scopului urmărit

- precizarea întrebărilor cheie pentru obţinerea informaţiilor dorite,

- actualizarea cunoştinţelor anterioare pentru valorizarea internă, cât mai bună,
a informaţiilor aşteptate ş.a.;

b) Adoptarea unei atitudini asertive –

- de înţelegere şi acceptare faţă de subiectul- sursă a informaţiei –

- păstrarea criticismului gândirii pentru a nu aluneca în credulitate sau a se
expune manipulării partenerului de dialog;

c) Abstragerea idelor principale – relevante pentru scopul urmărit -

d) Consemnarea cât mai fidelă a informaţiei.

Similer Documents