Download proiect proiectarea dispozitivelor tcm PDF

Titleproiect proiectarea dispozitivelor tcm
File Size2.0 MB
Total Pages78
Table of Contents
              Tolerante STAS 12712-79
Etapa I Analiza temei de proiectare. Informarea initiala. Stabilirea datelor initiale.
Datele iniţiale necesare proectării dispozitivelor
Proprietatile fizico-mecanice a materialului OLC45
D- diametrul burghiului
S = 0.8 ∙ 0,063 ∙ 80.6 = 0,175 mm/ rot
KF=1∙1,22∙1∙1=1,22
KM=K1∙K2=1.22
In care: η= 0.8
PME – puterea motorului electric de antrenare a M.U
P< PME
NT =
Etapa 2. ELABORAREA STUDIULUI TEHNICO-ECONOMIC (S.T.-E). STABILIREA SOLUŢIEI DE principiu (ANASAMBLU) A DISPOZITIVULUI
Etapa 3. Elaborarea schemei optime de orientare-pozitionare si proiectarea elementelor de orientare-pozitionare sau de orientare pozitionare si strangere (rezemelor)
2.1. cu elemente de centrare-strângere rigide:
2.1.1. cu fălci (bacuri);
2.1.2. cu bile;
2.1.3. cu role;
2.1.4. cu plunjire (tije);
2.1.5. cu pârghii (bride);
2.1.6. cu pene (lamele);
2.2. cu elemente de centrare-strângere elastice:
37. Etapa 4. ELABORAREA SCHEMEI OPTIME DE STRÂNGERE
38. (SS-O/ SF-O) ŞI PROIECTAREA ELEMENTELOR ŞI MECANISMELOR DE STRÂNGERE SAU DE ORIENTARE-poziţionare (CENTRARE)-STRÂNGERE
245. Tc – toleranţa la condiţia c
685. Elemente comune
	694. Elemente specifice/ speciale
787. In care este norma de timp necesara realizarii operatiei cu elemente si mecanismele din dotarea masini-unelte si =9.545 min iar este norma de timp necesara realizarii operatiiei cu ajutorul dispozitivului proiectat si este egala cu 5 min
788. NT0 =
803. NT1 =
898. Lista bibliografica:
            
Document Text Contents
Page 2

Tema proiectului

Sa se proiecteze un dispozitiv SPECIAL in faza de documentatie de executie , pentru
prinderea unei piese din figura de mai jos , la prelucrarea prin gaurire a suprafetelor marcate , in
conditiile in care prelucrarea se realizeaza pe o masina de gaurit tip G 25 , iar programul annual
de fabricatie este de 60000 buc/an.

Tolerante STAS 12712-79
Material OLC 45
Scara 1:1

Page 40

– Suprafaţa conica activă interioară, Ra = 0.8 m;

– Suprafaţa cilindrica activă exterioară, Ra = 0,8 m;

– Suprafaţa cilindrică exterioară de capăt, Ra = 0.8 m;

– Suprafeţe frontale, Ra = 1,6 m

Faza 3.4.6 Alegerea celorlalte condiţii tehnice ale reazemelor

Indicaţii referitoare la starea suprafeţelor:

– piesele trebuie sa aibă suprafeţele netede şi curate;

– pe suprafeţele pieselor nu trebui sa existe incluziuni nemetalice, alte defecte, zgârieturi, urme de

rugină, fisuri, lovituri;

Faza 3.4.7. Definitivarea schiţelor reazemelor şi, eventual, a schiţelor de

amplasare a reazemelor

Page 77

869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.

879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.

896.

897.

898. Lista bibliografica:

1. GHERGHEL N. şi GOJINEŢCHI N., Îndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol. 1. Analiza
temelor de proiectare. Informarea iniţială. Stabilirea datelor iniţiale. Stabilirea soluţiilor de
ansamblu ale dispozitivelor, Inst. Politehn. Iaşi, 1992.
899.

2. GHERGHEL N. şi SEGHEDIN N., Concepţia şi proiectarea reazemelor dispozitivelor
tehnologice. Iaşi: Tehnopress, 2006.

3. GHERGHEL N., Indrumar de proiectare a dispozitivelor, vol. 2. Elaborarea schemelor optime de
orientare în dispozitive. Inst. Politehn. Iaşi, 1992.

4. GHERGHEL N., Îndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol. 3. Proiectarea elementelor de
orientare ale dispozitivelor, Inst. Politehn. Iaşi, 1992

Page 78

5. GOJINEŢCHI N. şi GHERGHEL N., Proiectarea dispozitivelor, Vol. 1. Inst. Politehn. Iaşi,
1983.

6. VASII-ROŞCULEŢ Sanda, GOJINEŢCHI N., ANDRONIC C., ŞELARIU Mircea,
GHERGHEL N., Proiectarea dispozitivelor. Bucureşti: Ed. Did. şi Pedag., 1982

7. WWW.CRAMPO.COM
900.

8. GHERGHEL N., Construcţia şi exploatarea dispozitivelor, vol. 1, Inst. Politehn. Iaşi, 1981
9. GHERGHEL N., Îndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol. 3. Proiectarea elementelor de

orientare ale dispozitivelor, Inst. Politehn. Iaşi, 1992.
10. Picoş C ş. a. – Normarea tehnică pentru prelucrări prin aşchiere (2), Ed. Tehn., Bucureşti, 1982;
11. Institutul român de standardizare – Scule aşchietoare şi portscule pentru prelucrări metalice, vol I,

(Colecţie STAS), Ed. Tehn. 1986
12. TACHE Voicu, UNGUREANU I., BRĂGARU Aurel, GOJINEŢCHI N., GHERGHEL N.,

MARINESCU I., ŞUTEU Virgil, DRUŢU Silvia, Construcţia şi exploatarea dispozitivelor.
Bucureşti: Ed. Did. şi Pedag., 1982.

13. STĂNESCU I. şi TACHE Voicu, Dispozitive pentru maşini-unelte. Proiectare, construcţie.
Bucureşti: Ed. tehn., 1969.

14. STĂNESCU I. şi TACHE Voicu, Dispozitive pentru maşini-unelte. Proiectare, construcţie.
Bucureşti: Ed. tehn., 1979.

15. TACHE Voicu, UNGUREANU I., STROE C., Elemente de proiectare a dispozitivelor pentru
maşini-unelte. Bucureşti: Ed. tehn., 1985.

16. TACHE Voicu, UNGUREANU I., STROE C., Proiectarea dispozitivelor pentru maşini-unelte.
Bucureşti: Ed. tehn., 1995.

17. BRĂGARU Aurel, Proiectarea dispozitivelor, vol. I. Teoria şi practica proiectării schemelor de
orientare şi fixare. Bucureşti: Ed. tehn., 1998.

18. TACHE Voicu şi BRĂGARU Aurel, Dispozitive pentru maşini-unelte. Proiectarea schemelor de
orientare şi fixare a semifabricatelor. Bucureşti: Ed. tehn., 1976.

19. BRĂGARU A., PĂNUŞ V., DULGHERU L., ARMEANU A., SEFA-DISROM. Sistem şi
metodă. Vol. 1. Teoria şi practica proiectării dispozitivelor pentru prelucrări pe maşini-unelte.
Bucureşti: Ed. tehn., 1982.

901. STURZU Aurel, Bazele proiectării dispozitivelor de control al formei şi poziţiei relative a
suprafeţelor în construcţia de maşini. Bucureşti: Ed. tehn., 1977.

http://www.crampo.com/

Similer Documents