Download PROIECT,utilaje,oana,bun, PDF

TitlePROIECT,utilaje,oana,bun,
File Size1.4 MB
Total Pages58
Document Text Contents
Page 29

Randamentul total al pompei şi elementele componente ale acestuia folosesc la aprecierea

funcţionării pompei. Valoarea randamentului pompei este cunoscută, ea fiind de 0,85% (η =

0,85%).

Cap.3.3. Pierderi în pompa cu roţi dinţate

În pompa cu roţi dinţate, pierderile se compun din: pierderi volumice, ca urmare a scurgerii

lichidului prin jocuri, rezistenţe mecanice şi hidraulice, umplerea incompletă la aspiraţie a

golurilor dintre dinţi şi micşorarea debitului ca urmare a cavitaţiei şi a conţinutului de aer şi gaze

în lichidul pompat.

A) Pierderi volumice (scurgeri)

Scurgerea lichidului din camera de refulare spre camera de aspiraţie poate avea loc pe

următoarele căi: prin jocuri radiale între suprafaţa cilindrică interioară a corpului pompei şi

 periferia roţilor dinţate, prin jocul frontal între suprafaţa inelară frontală a roţii dinţate şi corpul

 pompei prin linia de contact a dinţilor în angrenare, când contactul nu este continuu.

Scurgerea prin jocul radial la pompe este îngreunată de faptul că sensul scurgerilor este

invers sensului de circulaţie a lichidului în procesul pompării.

În scopul reducerii scurgerilor periferice, la unele oimpe sau folosit roţi dinţate cu dinţi

scurţi, la care este mărită lăţimea muchie exterioare. Această scurtare este însă, însoţită de

reducere debitului pompei şi, dacă se ţine seama de faptul că pierderile periferice ocupă un

 procent mic, scurtarea danturii nu este recomandată.

Scurgerile prin jocul inelar frontal au loc în sens radial, de la periferia suprafeţei inelare

spre jocul din lagăre, iar în zona de angrenare a dinţilor, pe părţile frontale ale danturii, de la

cavitatea de refulare spre cea de aspiraţie.

B). Pierderi mecanice şi hidraulice

~ 28 ~

Page 30

Pierderile mecanice şi hidraulice sunt provocate de frecările mecanice şi hidraulice care

însoţesc procesul de lucru în pompă şi care se opun mişcării pieselor în rotaţie, prin creşterea

momentului de răsucire necesar antrenării roţilor dinţate.

Dintre pierderile mecanice, unele depind de presiunea de refulare, altele nu depind de ea.

Pierderile hidraulice se referă la: frecările în procesul deplasării lichidului cuprins între jocurile

dintre roţi şi părţile fixe şi în camerele de lucru ale pompei, învingerea forţelor centrifuge şi de

inerţie.

C)Pierderi la aspiraţie

Din cauza depresiunii care se formează în camera de aspiraţie, pot avea loc umplerea

incompletă a golurilor dintre dinţi şi apariţia cavitaţiei. Scăderea presiunii în camera de aspiraţie

 până la o valoare critică este urmată de degajarea de vapori din lichid şi aer, care, ocupând o

 parte din volumul camerei, duce la micşorarea debitului pompei şi la înrăutăţirea funcţionării ei.

Astfel, debitul pompei depinde nu numai de vâscozitatea, turaţia şi presiunea de refulare,

dar şi de presiunea minimă din camera de aspiraţie, viteza de circulaţie a lichidului în organele

 pompei, conţinutul în aer şi gaze al lichidului la alimentare şi de elasticitatea lichidului. Cu

creşterea vitezei lichidului la aspiraţie, se realizează o umplere mai bună.

~ 29 ~

Similer Documents