Download Proracun Varova PDF

TitleProracun Varova
File Size822.8 KB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

Metalne konstrukcije 1 P13-1

Metalne konstrukcije 1 P13-2

Osnovne pretpostavke:
• zanemaruju se koncentracije napona;
• zanemaruju se vlastiti (zaostali) naponi;
• utjecaji u šavovima se određuju kao u osnovnom

materijalu;
• dimenzije sučeonih šavova su jednake

dimenzijama osnovnog materijala (a = tmin);

Proračun

Proračun sučeonih

Page 2

Metalne konstrukcije 1 P13-3

Primjena polaznih i završnih pločica

abw 2−=′l

efektivna dužina

Metalne konstrukcije 1 P13-4

Određivanje napona u sučeonim šavovima

z

z

y

y
x W

M
W
M

A
N

±±=σ- normalni napon

- smi u i napon aI
SV

y

y
xz ⋅
- uporedni napon ( )2II2II2II2 3 ττσσσσσ +⋅+⋅−+= ⊥⊥⊥u

Page 11

Metalne konstrukcije 1 P13-21

Proračun ugaonih šavova kod aksijalno
opterećenih spojeva na preklop

Poprečni i podužni ugaoni šavovi

II slučaj: 1,2,1, 5,15,0 www lll

3/1,2,max, www FFF

dopwww aF ,2,2, 2 l

dopwww aF ,1,1, l

max,wFN
Kontrola nosivosti:

Metalne konstrukcije 1 P13-22

Proračun ugaonih šavova kod aksijalno
opterećenih spojeva na preklop

Poprečni i podužni ugaoni šavovi

III slučaj:

1,2,max, 3/ www FFF

dopwww aF ,2,2, 2 l

dopwww aF ,1,1, l

max,wFN
Kontrola nosivosti:

1,2, 5,0 ww ll

Page 12

Metalne konstrukcije 1 P13-23

Proračun ugaonih šavova kod aksijalno
opterećenih elemenata u ugaonim spojevima

a
N

n
w 2�"

dopwu n ,

Metalne konstrukcije 1 P13-24

Proračun ugaonih šavova kod veza
opterećenih na savijanje

22
3

6
2 www

a
F

a
F

W
M

n
�"

�"
�"
�"

wa
F

V
�"2II

dopwu Vn ,
2

II
2

Page 21

Metalne konstrukcije 1 P13-41

Dijagrami deformabilnosti (krutosti)
različitih spojnih sredstava

Metalne konstrukcije 1 P13-42

Ne mogu se kombinirati

1. Zakivci i obi ni (neupasovani) vijci,

2. Neupasovani vijci i prednapregnuti visokovredni
vijci,

3. Neupasovani vijci i zavarivanje,

4. Prednapregnuti visokovrijedni vijci i obi ni
(neupasovani) vijci sa zazorom ve im od 0,3 mm,

5. Prednapregnuti visokovrijedni vijci i zavarivanje
kod dinami ki optere enih konstrukcija, osim kod
elemenata optere enih na savijanje (nosa a).

6. Su eoni i kutni varovi kod dinami kog optere enja.

Page 22

Metalne konstrukcije 1 P13-43

Primer ortotropne plo e

Similer Documents