Download Riwayat Hidup Ibnu Sina Dan Sumbangannya Dalam Tamadun Islam PDF

TitleRiwayat Hidup Ibnu Sina Dan Sumbangannya Dalam Tamadun Islam
File Size598.1 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 2

adalah seorang yang tidak mengenal putus asa, kreatif, gigih dan
tabah dan tekun dalam menerokai dan menguasai pelbagai jenis ilmu
khususnya ilmu perubatan. Beliau juga seorang yang tekun dalam
mempelajari ilmu. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah
mempunyai semangat berusaha dan jangan mudah putus asa seperti
Ibnu Sina.

PENDAHULUAN:
Ibnu Sina lebih dikenali di Barat dengan nama Avicenna mempunyai
nama penuh Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina.
Beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi dan dilahirkan di
Afsyanah, Bukhara pada 980 Masihi. Bapa kepada Ibnu Sina
merupakan seorang gabenor pada masa Kerajaan Samaniyah (819M
– 1005M). Selepas bapanya meninggal pada tahun 390 Hijrah
bersamaan dengan tahun 390 Hijrah bersamaan dengan 1000 Masihi,
Ibnu Sina berpindah ke Khawarizm, Jurjan, Rai, dan Hamadan.
Pendidikan awal Ibnu Sina pada masa kanak-kanaknya ialah al-Quran
dan sastera yang dipelajarinya secara persendirian. Ibnu Sina mula
belajar menghafal al-Quran ketika berusia 5 tahun. Beliau sudah
menguasai tasawuf, fikah, tafsir, dan usuludin ketika berusia 10 tahun.
Beliau telah menuntut dengan Abu Abdullah an-Natli yang
mengajarnya al-Quran, fikah, mantik, ilmu hisab, sains, fizik, dan kaji
bintang. Beliau menelaah falsafah, politik dan logik, matematik, fizik,
politik dan kedoktoran hingga berusia 16 tahun. Ibnu Sina sangat
meminati ilmu kedoktoran dan metafizik. Dalam sekitar satu hingga
lima tahun, beliau telah dikenal sebagai ahli falsafah dan doktor di
Bukhara.

Ibnu Sina mula menjadi doktor ketika berusia 18 tahun. Beliau berjaya
menyembuhkan Nuh bin Mansor, pemerintah Kerajaan Samaniyah
dan semenjak itu beliau dilantik menjadi doktor istana. Pelantikan
tersebut merupakan suatu peluang keemasan kerana beliau telah
diberi kebebasan menggunakan perpustakaan istana yang sangat
kaya dengan beraneka jenis buku. Beliau mengambil kesempatan
dengan membaca, merujuk dan menghafal buku-buku penting di
perpustakaan. Pembesar negeri lain seperti Ratu Sayyidah dan Sultan
Majdud dari Rayy, Syamsu Dawla dari Hamadan, dan Alaud Dawla

Similer Documents