Download Sa Maaraw na Espanya.docx PDF

TitleSa Maaraw na Espanya.docx
File Size221.5 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 1

Sa Maaraw na Espanya

Misyon ni Rizal sa pagpunta sa Europa

 Pag-aralan ang:

1. Buhay at kultura

2. Wika at Kaugalian

3. Industriya at komersiyo

4. Pamahalaan at batas

Singapore

 Barkong Salvadora

 Mayo 3, 1882

 Iginuhit ang Maynila

 16 na pasahero ( Espanyol, Ingles, Negrong Indiyan)

 Nakipaglaro ng ahedres

 Namasyal sa Singapore ( Hotel de la Paz, Hardin Botanikal, templo ng Buddhist,

estatwa ni Sir Thomas Stanfort Raffles)

Colombo

 Mayo 11, 1882

 Barkong Djemnah – Europa

 Pranses, Ingles,Olandes, Espanyol, Malay, Siamese, Pilipino ( G.at Gng. Salazar, G.

Vicente at Rizal)

 Naging mahusay sa pagsasalita ng Pranses

 Colombo- elegante

Kanal Suez

 Port Said

Similer Documents