Download SRPS-EN-1991-1-3 PDF

TitleSRPS-EN-1991-1-3
File Size2.8 MB
Total Pages48
Table of Contents
              Национални предговор
Предговор
Историјат програма еврокодова
Статус и подручје примене еврокодова
Национални стандарди којима се уводе еврокодови
Везе између еврокодова и хармонизованих техничких спецификација за производе...
Допунске информације специфичне за EN 1991-1-3
Национални прилог за ЕN 1991-1-3
Одељак 1: Опште
1.1 Предмет и подручје примене
1.2 Нормативне референтнце
1.3 Претпоставке
1.4 Разлика између принципа и правила за примену
1.5 Прорачун потпомогнут испитивањем
1.6 Термини и дефиниције
1.7 Симболи
Одељак 2: Класификација дејстава
Одељак 3: Прорачунске ситуације
3.1 Опште
3.2 Уобичајени услови
3.3 Изузетни услови
Одељак 4: Оптерећење од снега на тло
4.1 Карактеристичне вредности
4.2 Друге репрезентативне вредности
4.3 Третирање изузетних оптерећења од снега на тло
Одељак 5: Оптерећење од снега на кровове
5.1 Природа оптерећења
5.2 Диспозиције оптерећења
5.3 Коефицијенти облика крова
Одељак 6: Локални утицаји
6.1 Опште
6.2 Наноси на испустима и препрекама
6.3 Cнег који виси преко ивице крова
6.4 Оптерећења од снега на снегобране и друге препреке
Прилог А
Прилог Б
Прилог Ц
Прилог Д
Прилог Е
Библиографија
            

Similer Documents