Download Tasawwur Islam PDF

TitleTasawwur Islam
File Size159.2 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 6

TASAWWUR ISLAM 5226/1
LATIH TUBI SET 2

www.cikguhairul.blogspot.com 6

3. Carta di bawah mengenai nama-nama Allah (Asma Ul-Husna)

a) Tuliskan dua nama Allah s.w.t yang anda ketahui pada :

i. X : _______________________________________

ii. Y : _______________________________________

b) Nyatakan erti “Al-Rahman” dan “Al-Rahim”.

i. Al-Rahman : _______________________________

ii. Ar-Rahim : _______________________________

ASMA UL-HUSNA

Contoh

Al-Rahman YAr-RahimX

Similer Documents