Download Tehnologii Fermentative - III Cepa PDF

TitleTehnologii Fermentative - III Cepa
File Size830.9 KB
Total Pages108
Table of Contents
              2.3  CONTROLUL PE FLUXUL TEHNOLOGIC DE OBTINERE A MALTULUI
CONTROLUL PE FLUXUL TEHNOLOGIC DE FABRICATIE al berii
Proprietăţile organoleptice ale berii sunt prezentate în tabelul 2
Proprietăţile fizico-chimice ale berii sunt prezentate în tabelul. 3.
Cupajarea constă în amestecarea vinurilor din diferite soiuri, tipuri, regiuni cu diferite vechimi, pentru a obţine un vin de consum omogen. Operaţia de cupajare conduce la ameliorarea unor defecte ale vinurilor. Cupajarea presupune cunoaşterea indicilor organoleptici ai vinurilor participante. Amestecarea vinurilor participante la egalizare sau cupajare se face în vase de capacitate corespunzatoare, omogenizarea amestecului realizându-se cu agitatoare, prin recirculare cu pompa sau în instalaţii specializate de cupajare.
	Indicator de calitate
Denumirea
	BLASTOSEL VS
	BLASTOSEL MV
	FERMICAMP
	DROJDIE SUPER I
	DROJDIE SUPER II
	DROJDIE MAX
            
Document Text Contents
Page 107

- furfurol, piridină, acetonă,

amoniac, baze organice, metale

grele sau alte impurităţi organice

sau minerale – lipsă;

lipsă; -analize specifice

1. Determinarea caracteristici lor organoleptice ale alcoolului eti l ic rafinat.

Aspectul:

În cazul alcoolului etilic se examinează în lumină difuză un amestec de 30 ml alcool etilic şi 70 ml apă

distilată. Aprecierea aspectului în cazul băturilor alcoolice incolore se face în comparaţie cu apa distilată

introdusă intr-un cilindru identic cu cel în care se află proba.

Culoarea : Cilindru cu probă se priveşte în transparenţă sau pe un fond alb şi se apreciază dacă prezintă

culoarea caracteristică sortimentului analizat.

Mirosul : Pentru examinarea mirosului se toarnă proba de analizat într-un pahar de degustare, se expiră aerul

din plămâni şi se miroase. Se agită proba printr-o mişcare de rotire a paharului şi se miroase. Dupa un repaos

de 2-3 minute, proba se miroase încă o dată, în cazul produselor cu o concentraţie alcoolică de 25-30% volum

cu apă distilată. În cazul băuturilor alcoolice industriale care conţin şi extract se va mirosi şi distilatul produsului.

Se apreciază dacă proba prezintă miros specific produsului.

Gustul : După ce s-a apreciat mirosul se degustă o cantitate mică de probă şi se apreciază dacă gustul este

specific sortimentului şi dacă prezintă gustul străin modificat.

2. Determinarea concentraţiei alcool ice :

Există doua variante de lucru, citirea directă cu alcoometru în cazul în care băutura nu conţine extract

iar dacă băutura alcoolică conţine extract se face mai întai distilarea băuturii.

Citirea directă cu alcoometru :

Se toarnă în cilindru, asezat pe o suprafaţă orizontală o cantitate de probă astfel încât dupa introducerea

alcoolmetrului suprafaţa lichidului să se gasească la circa 5 cm de marginea superioară a lichidului. Proba se va

turna astfel încat să se evite formarea bulelor de aer. Alcometrul ţinut de capul superior al tijei, se introduce cu

108

Similer Documents