Download TERAPI MUZIK PDF

TitleTERAPI MUZIK
File Size287.2 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 1

TERAPI MUZIK

Pengenalan


Terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan moden dan satu bidang profesional

yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan

peningkatan taraf kesihatan mental serta fizikal. Ia adalah satu teknik klinikal dan

evidence -based yang dijalankan oleh pakar dan berdasarkan kepada fakta-fakta

hasil kajian.. Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi dimana getaran tenaga bunyi

bergetar pada tahap-tahap berbeza. Tenaga yang serupa juga wujud dalam tubuh

dan minda kita. Sekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan

tenaga dalam badan kita, muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan.Definisi:

Menurut The American Music Theraphy Association (Peters, 2000), terapi muzik

bermaksud ”a planned, goal-directed process of ineraction and intervention, bassed

on assessment evaluation of individual clients specific needs, strengths, and

weakness, in which music or music based experiences examples: (singing, playing

music instruments, moving or listening music) are specifically prescribed to be used

by specially trained personnel to influence positive changes in an individual’s

condition, skills, thoughts, feelings or behaviours”.

“Sejarah terapi muzik telah termaktub sejak zaman purba. Di mana sebuah buku

ajaran Cina “I Ching” menyatakan “muzik mempunyai kuasa untuk menenangkan

ketegangan dalaman dan juga berupaya untuk mengurangkan gangguan emosi

seseorang” (http://ms.shvoong.com/huminities/musicology).

Muzik boleh didefinisikan sebagai kumpulan nada yang dihasilkan oleh gabungan

bunyi-bunyian daripada alat-alat yang disusun serta mengandungi irama dan

harmoni. Muzik merentasi sempadan negara, bangsa dan budaya. Muzik sebagai

satu wahana komunikasi mampu mengumpulkan pendengar daripada pelbagai

bangsa, budaya, agama dan negara. Nyanyian dan muzik mampu menukar tingkah-

laku seseorang iaitu ia mampu menukar emosi seseorang menjadi tenang, pilu, hiba,

http://ms.shvoong.com/huminities/musicology

Page 8

Gianna, ahli terapi muzik Josh menyatakan bahawa seseorang mempunyai berbagai

cara dan strategi yang berbeza untuk belajar, dan pakar juga tidak dapat

menyatakan dengan tepat bagaimana otak memproses maklumat. Tetapi muzik

boleh menolong melahirkan proses tersebut. Gianna merasakan bahawa cara yang

paling baik untuk menolong Josh Clark (down syndrom) mengingati nama akhirnya

ialah melalui lagu yang disukainya iaitu “Twinkle, twinkle, twinkle little star”. Gianna

dapati bahawa Josh dengan mudah mengingati rentak lagu tersebut dan

menyanyikan huruf-huruf dalam nama akhirnya. Dalam satu minggu Josh telah

dapat mengeja “Clark”. Di sini, penulis menyatakan, tanpa terapi muzik mungkin ia

akan memakan masa yang lebih lama untuk Josh mengingat dan mengeja nama

akhir keluarganya. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan.Terapi muzik adalah berkesan untuk meningkatkan atau menyediakan suasana yang

lebih tenang. Selain itu, terapi muzik juga melegakan keresahan, kemurungan dan

meringankan stress. Terapi muzik membantu klien (pesakit ) yang mempunyai

masalah berkaitan emosi untuk meneroka serta menyelami perasaan mereka

sendiri. Melalui cara ini mereka dapat melakukan perubahan yang positif terhadap

tingkah laku. Selain itu, klien juga dapat mempraktikkan penyelesaian masalah yang

secara tidak langsung merungkaikan dan menyelesaikan konflik mereka.Rawatan terapi muzik dapat memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi dan juga

kemahiran koordinasi fizikal. Fungsi mental dan fizikal juga dapat dipertingkatkan

dan diperbaiki apabila kaedah rawatan ini digunakan kepada mereka yang

mempunyai masalah berkaitan saraf dan masalah pertumbuhan.Muzik dapat mengalihkan kesakitan pesakit, menyedari hal itu penggunaan terapi

muzik digunakan secara lebih meluas di hospital-hospital dan klinik bersalin untuk

mengurangkan tekanan dan kesakitan ketika ibu ingin melahirkan bayi. Selain itu,

terapi muzik juga berkesan untuk mereka yang menderita sakit kepala atau migrain.Terapi muzik dapat meningkatkan kualiti hidup kepada pesakit-pesakit yang

Alzheimer dan penyakit yang hamper serupa. Cara ini sangat berguna kepada

Page 14

Ketika sesi rawatan dijalankan, selain menjalankan rawatan terdapat beberapa

perkara yang perlu diberi perhatian oleh kaunselor. Antaranya adalah merekod

secara terperinci setiap aktiviti-aktiviti atau perkara yang berlaku sepanjang sesi

rawatan. Kaunselor boleh merekod dengan menggunakan kaedah rekod anekdot

atau catatan. Segala tingkah laku, maklum balas , pergerakan, luahan oleh klien

perlu dicatatkan supaya mudah untuk kaunselor membuat analisa.

Selepas setiap kali sesi terapi muzik dijalankan, kaunselor harus mengadakan sesi

refleksi. Kaunselor dapat mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi ketika

rawatan. Dengan cara ini, pengubahsuaian kaedah yang digunakan dapat dilakukan

untuk mempertingkatkan lagi rawatan pada sesi berikutnya. Sebarang

penambahbaikan dapat dilakukan setelah kaunselor membuat refleksi terhadap

rawatannya. Kaunselor bertanggungjawab untuk memaklumkan klien dan

penjaganya tentang rancangan serta sesi rawatan yang berikutnya.Sejurus tamatnya sesi terapi muzik, kaunselor perlu memastikan sesi tersebut

diakhiri dengan pendekatan dan teknik yang sesuai. Klien juga perlu diberikan masa

yang mencukupi supaya mereka dapat memahami serta menerima kaedah terapi

muzik.Terapi muzik mempunyai teknik rawatan tertentu yang memerlukan seseorang

pesakit itu melalui pentafsiran klinikal khusus. Melalui teknik itu, pakar terapi akan

menjalankan program muzik terapi membabitkan teknik mendengar pilihan muzik

tertentu, memainkan alat muzik, menyanyi, perbincangan lirik muzik, mengarang dan

mengubah lagu, membuat persembahan berkumpulan, hipnosis muzik, menari atau

melukis menggunakan muzik.

Similer Documents