Download TÜRKİYE’DE MASONLUK TARİHİ PDF

TitleTÜRKİYE’DE MASONLUK TARİHİ
File Size155.3 KB
Total Pages26
Document Text Contents
Page 1

TÜRKİYE’DE MASONLUK TARİHİ

Bojidar ÇİPOF

Dışarıdan, toplama bilgilerle, birtakım kitaplardan alıntılarla masonluk

hakkında yazanların bu konuda eksik olduğu görülür. Masonik

yapılanmanın tam olarak bilinmemesi nedeniyle yapılan bazı yorumlar da

bu nedenle spekülasyon olmanın ötesine geçemez. Bu güne değin

masonluk hakkında, mason olmayan kişilerce yazılan kitap ve makale türü

çalışmalar bu nedenle gerçek senteze varamamışlardır. Masonluk

yaşantısına devam eden bir mason ise bu yönde bir kitap ve benzeri

çalışmayı dışarıda basılmak/dağıtılmak maksadıyla ortaya koyamaz! Çünkü

masonluğun genel prensibi olan içlek (ezoterik) çalışmanın doğal tezahürü

olarak masonluğun sırlarını (gizlerini) açıklayamaz.

Uzun yıllar mason derneği üyeliğimiz oldu. Belki bir merak ile başlayan ve

geçen yıllar içinde biraz daha bir şeyler öğrenme arzumuz; 2004 yılında

dini inançlarımızla çatıştı. Masonlukta, ―Allah‖ mevhumunun karşısına

çıkarılan ―Evrenin Ulu Mimarı‖ kavramıyla olan bu çatışmaya ve o

platformda artık bulunmak istememenin ağır basmasıyla da bizi 27.

Dereceye geçmeyi hak kazandığımız bir esnada istifaya götürdü.

Bu yazı dizimiz, masonları tatmin etmeyecektir zira yazımızda masonları

övmeyeceğiz. Bu yazı dizimiz mason karşıtlarını da tatmin etmeyecektir

zira masonları bilinçsiz bir şekilde yermeyeceğiz ya da küfür etmeyeceğiz.

Masonlukla ilgili olarak bir giren bir daha ayrılamaz gibi çok absürt bir kanı

vardır!

Masonluk, tüm Dünya’da olduğu gibi bizde de tüzel kişiliği olan bir dernek

vasıtasıyla işlemektedir ve ―Dernekler Kanunu‖nun ilgili maddeleri

gereğinde de her üye özgür iradesiyle dernekten ayrılabilir. Evet,

ayrılmaması için manevi baskı yapılması olasıdır ve bize yapılmıştır. Ancak

Kanun’un ilgili maddesini de içeren ihtarî bir faks’ımızın ardından,

ciddiyetimizi yasal mecraya da taşıyacağımız hususundaki kararlılığımız,

henüz 1 saat geçmeden kaydımızın silindiği ile ilgili belgenin tarafımıza

ulaştırılmasını sağlamıştır.

Tarih bilimi; belge ve bilgilerin, kaynak gösterilmek suretiyle ve

tarafsızlıkla ortaya konulmasıyla geçmişin bilinmesi ve anlaşılması işlevini

yerine getirir. Bu yazı dizimizdeki verilerin tümünün çok uzun bir emek ve

bilgi birikimi ile ortaya çıkmış olduğunu belirtmek isteriz. Bu yazı

dizisindeki bilgiler, dernek üyesi iken ―en fazla konferans‖ verenler

arasında olan eski bir masonun tecrübeleri ve bilgi donanımı ile kaleme

alınmıştır.

Similer Documents