Download Unit 2 - Input and Output Devices - PDF PDF

TitleUnit 2 - Input and Output Devices - PDF
TagsComputer Keyboard World Wide Web Technology Input/Output Image Scanner
File Size57.3 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 3

Neagu Iulia Veronica Unit 2 – Input and Output Devices

3

I.

a) Give synonyms for the following words from the text:Device; to allow (l. 1); to convert (l.5); to provide (l. 9); purpose (l. 12); to devise (l. 12);

to meet (l. 13); today (l. 16); to classify (l. 20); to be needed (l. 26); handy (l. 30); to buy

(l. 48)b) What do the following abbreviations stand for?

IBM; VDU; CPU; CRT; LCD; TFT; CAD; CAM; CAE; OCR; QWERTY; AZERTY;

EGA; GUI

II. Give as many examples as you can of input and output devices but do

not repeat the ones that are already given in the text. Also write a short

definition of each input or output device that you mention.

III. Match the following words (1 – 14) with their appropriate definitions

(A – N):1. Keyboard A. special software packages required by peripherals

2. Trackball B. component of the puck, which generates an electric field

3. Drivers C. a component which increases the computer’s capacity

4. Card D. dots per inch

5. Transducer E. a program which allows for faster transfer rates

6. Modem F. the measuring tool for modems

7. QWERTY G. device used for accurate drawing, especially by artists

8. Light pen H. a peripheral used to translate information transferred through

telephone lines or cable

9. Joystick I. characters per inch

Page 7

Neagu Iulia Veronica Unit 2 – Input and Output Devices

7

• Are 5 butoane care pot controla modul interactiv, bara de instrumente, notiŃele de

pe ecran sau diverse efecte în timpul prezentărilor.

Stiloul Mimio Interactive se comportă ca un mouse, deci puteŃi controla funcŃiile

calculatorului dumneavoastră direct de la tabla interactivă. Nu mai este necesar să vă

plimbaŃi de la tablă la calculator pentru a putea folosi mouse-ul!

• Cele două butoane de pe stilou au acelaşi rol ca şi butoanele unui mouse, click

dreapta, click stânga, drag and drop.

• Vârful solid din teflon va asigura acŃiuni sigure şi de precizie.

• Carcasa rezistentă asigură protecŃie la lovituri sau şocuri.

Mimio Studio este o suită de programe care activează tabla interactivă mimio şi

extinde aproape nelimitat posibilităŃile de a preda interactiv.

• AlegeŃi din galerie lecŃii pregătite pentru prezentarea în clasă, împărŃită pe

subiecte şi pe diferite nivele de dificultate. Le puteŃi folosi aşa cum sunt sau le

puteŃi modifica pentru a se adapta nevoilor dumneavoastră.

• CreaŃi lecŃii dinamice integrând materiale audio, video, şi animaŃii Flash.

• ImportaŃi lecŃii existente în alte formate – PowerPoint, Word, Excel si Adobe

Acrobat -- în softul mimio Studio.

• Disponibil pentru Windows, Macintosh şi Linux.

Tabla interactivă mimio este făcută să reziste mai mulŃi ani, în condiŃii de utilizare

activă. Dacă apar vreodată probleme tehnice, componenta defectă poate fi trimisă prin

curier, eliminând costurile mari provenite din apelarea serviciilor de pe suport telefonic.

Page 8

Neagu Iulia Veronica Unit 2 – Input and Output Devices

8

GRAMMAR SPOTLIGHT
Complex Noun Phrases


In grammar, a noun phrase is a phrase whose head is a noun or a pronoun

optionally accompanied by a set of modifiers.


EXERCISES

I. The following words have been scrambled. Arrange them to form complex noun

phrases:

• New interface design user

• Level performance high

• Integrated access digital

• Telephone Internet software

• 32-bit space address

• Research human-computer interface

• Tools web-based search

• Front component page

• Extensions server page front

• Document office format interchange

• Earth orbit low

• Number serial electronic

• Application interface programming

• Common access userII. Arrange the following complex noun phrases in the correct order and then translate

them into Romanian:

• Authoring web program

• Interface web user

• Server name domain

• Cache proxy server

Similer Documents