Download Veština senčenja PDF

TitleVeština senčenja
File Size1.6 MB
Total Pages432
Document Text Contents
Page 431

27 Stari japanski običaj predviđa da majke nevesti koja ide

u muževljevu kuću, da bodež kojim treba da se ubije ako

muž poželi da je vrati roditeljima ili ako na neki način

osramoti porodicu (prim. prev.)


28 Edikt o obrazovanju, koji je izdao car Meiđi 1890.

godine, propisuje pravila i norme ponašanja u porodici i

društvu (prim. prev.)

29 posuda u kojoj stoji voda za bogove; ostatak stare

religije šinto (prim. prev.)


30 sakaki — vrsta vrbe, smatra se svetim drvetom u Japanu

(prim. prev.)


31 sake — japansko nacionalno piće, vrsta rakije ili vina

od pirinča (prim. prev.)


32 jukata — ogrtač od lakog pamučnog materijala (prim.

prev.)


33 Pisac upotrebljava reč »Nagoja obi«, što označava vrstu

jednostavnog uskog pojasa kakve su pravili u Nagoji

(prim. prev.)


34 Deo oko carske palate u Tokiju (prim. prev.)


35 Javna zgrada u evropskom stilu, koja je sada rezidencija

za strane goste koji posećuju Japan (prim. prev.)


36 Ovakvo udubljenje se zove tokonoma. To je udubljenje

u zidu u japanskoj kući, koje se smatra nekom vrstom

Similer Documents