Download Yo Soy Aquel - Score and Parts PDF

TitleYo Soy Aquel - Score and Parts
File Size596.6 KB
Total Pages46
Document Text Contents
Page 1

°

¢

°

¢

°
¢

{

{

°

¢

{

°

¢

Voice

Flute 1

Flute 2

Oboe

Bassoon

Clarinet in Eb

Clarinet Pral. in Bb

Clarinet 1 in Bb

Clarinet 2 in Bb

Clarinet 3 in Bb

Clarinete Bajo
en Sib

Alto Saxophone 1

Alto Saxophone 2

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn in F 1

Horn in F 2

Trumpet 1 in Bb

Trumpet 2 in Bb

Flugelhorn 1

Flugelhorn 2

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Euphonium

Tuba

Timpani

Glockenspiel

Campanas tubulares

Xilófono

Marimba

Vibráfono

Drum Set

Triangle

Tambourine

Maracas

Mark tree

Cymbals

Gong

Bass Drum

f Yo soy a

q = 75

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

q = 75

f

f

f

f

f

3

Yo Soy Aquel Raphael
Arr. Juan VillodreVoz y Banda

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ride

BD
SD

3 3 3 3 3 3 3 3

33 3 3 3

3 3 3 3

susp. cymb.

æææ

æææ æææ

æææ

æææ ææ
æ æææ ææ

æ
æææ æææ æææ ææ

æ æææ ææ
æ

æææ æææ æææ

æææ æææ

æææ

æææ

Page 2

°

¢

°

¢

°
¢

{

{

°

¢

{

°

¢

Voice

Fl. 1

Fl. 2

Ob.

Bsn.

Eb Cl.

Cl. Pral.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

B. Cl.

A. Sax. 1

A. Sax. 2

T. Sax.

B. Sax.

Hn. 1

Hn. 2

Tpt. 1

Tpt. 2

Flug. 1

Flug. 2

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

Euph.

Tba.

Timp.

Glock.

T. B.

Xil.

Mar.

Vib.

Dr.

Tri.

Tamb.

Mrcs.

M.tree

Cym.

Gong

B. D.

quel que ca da no che te per si gue Yosoy a quel queporquerer te ya no vi ve el quete es pe ra elque te sue ña el quequi sie ra ser due ño de tua mor de tu_a mor Yosoy a

6

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

ff ff f ff f

mf

mf

mf

mf

mf

f

mf

f

f f

3

3

3

3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

3

3 3

3 3

3 3 3 3 3 3
3

3

3 3 3 3
3 3 3

3

3
3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3 3 3 3
3

3

3

3

3

3

3 3 3 3

3

3 3

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3
3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

fill.

3 3

™ ™ ™

™ ™

æææ
æææ™™ ™™ ™™
æææ

æææ

æææ

æææ™

æææ æææ

2

Page 23

Horn in F 2

™™
f mf

q = 75

15

f

19

™™

ff

1. 2.25

cresc. ff

32

3 3 3 3

Yo Soy Aquel Raphael
Arr. Juan VillodreVoz y Banda

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Page 24

Trumpet 1 in Bb

™™
f

q = 75

mf f

21

™™

ff

1.26

cresc.

2.30

ff

33

Yo Soy Aquel Raphael
Arr. Juan VillodreVoz y Banda

3 3 3 33

3 3 3 3 3 3 3

3 3

33 3 3 3 3 3 3 3

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

Page 45

Gong

™™ ™™
1.q = 75

f cresc.

2.30

Yo Soy Aquel Raphael
Arr. Juan Villodre

Voz y Banda

Page 46

Bass Drum

™™
f

q = 75

™™
ff

1.26

f cresc. ff

2.30

secco

Yo Soy Aquel Raphael
Arr. Juan VillodreVoz y Banda

3 3

æææ

æææ æææ æææ

Similer Documents