Download Zapad i muslimanski svijet - Grupa autora PDF

TitleZapad i muslimanski svijet - Grupa autora
File Size406.4 KB
Total Pages58
Table of Contents
              Naslovna strana
Sadržaj
Uvod
Predgovor
Prvo poglavlje Pojašnjenje konteksta Opće napomene o odnosu između muslimanskog svijeta i Zapada
Drugo poglavlje
Nasljeđe prošlosti
Sukob kao tradicija
Treće poglavlje
Iskrivljene predstave o islamu i muslimanima
Četvrto poglavlje
Percepcije i stereotipi
o Zapadu u muslimanskom svijetu
Peto poglavlje
Srednji istok i palestinsko pitanje
Šesto poglavlje
Uprava i razvoj u muslimanskom svijetu
Sedmo poglavlje
Dupli standadri u vanjskoj politici Zapada
Osmo poglavlje
Jedanaesti septembar,
međunarodni terorizam i ratovi u Afganistanu i Iraku
Kuda dalje? 
Zaključci i preporuke
O autorima
            
Document Text Contents
Page 1

58

Page 2

Jedno muslimansko gledište
Izvještaj

Evropsko-islamski kulturni dijalog

Prijevod s engleskog
Aid Smajić

Sarajevo, 2008.

ZApAd i
muSlimAnSki SviJEt

Page 29

28

avione i napadati stadione. Te su operacije probudile uspavani osjećaj herojstva posebno kod
naroda arapskog regiona. Međutim, uzimajući civilne institucije za metu, te su organizacije

nasilja danas raširenoj u muslimanskom svijetu.

opet su se probudila. Stranci sa Zapada obično su smatrani potencijalnim špijunima Izraela, a

veoma mogućom i stvarnom.

Rasplamsali animozitet

Stereotipi muslimana o Zapadu poprimili su tako prvi put vjerske elemente. Zapad, a Amerika
posebno, postao je u glavama mnogih muslimana “veliki šejtan”. U isto vrijeme počela se

postepeno pretvoren u vjerski i kulturni animozitet, huškajući na taj način kršćanski Zapad (i
jevrejski Izrael) protiv muslimanskog svijeta. Pored toga, mentalna i emocionalna veza religije

religijski animozitet kasnije je rasplamsan događajima u Afganistanu, Čečeniji i etničkim
čišćenjem muslimana na Balkanu.

i prijeteću formu poprimili rođenjem fundamentalističkih pokreta. To ne samo da je potkopalo
tolerantno naslijeđe prema “drugom” u muslimanskom svijetu nego je također značajno oslabilo
revivalističko naslijeđe na kojem je bila zasnovana modernizacija u muslimanskom svijetu.
Fundamentalisti su odbacili pobornike islamske renesanse kao što su Muhammed ‘Abduhu i

prema Zapadu.

koji je inače bio cijenjen među muslimanskim intelektualcima, i povezivati ga sa ateizmom zbog
njegovog zapadnog porijekla. Ponovo je pokrenuta kontraverza o konceptima demokratije i
ljudskih prava, zato što su ovi smatrani zapadnim konstruktima. Omladina je poticana da se opire
zapadnim intelektualnim ili naučnim idejama kako bi se fokusirali na vjerske poslove i obrede. To
je religiji oduzelo dobar dio njenih ljudskih resursa. Konačno, koncept globalizacije koji je pratio

mišljenje koje se pojavilo i u javnim raspravama na Zapadu.
U međuvremenu je antagonizam prema Zapadu prerastao u otvoreno neprijateljstvo prema

SAD-u, za što postoji nekoliko razloga, a to su: Amerikom predvođena međunarodna (i arapska)

vojno i politički; u muslimanskom svijetu se vjeruje da SAD nastavljaju okrutno postupati prema
zatvorenicima u Gvantanamo zatvoru i da vode novi, nezakoniti rat protiv Iraka dok zapostavljaju

Page 30

29

hitne globalne probleme. Na kraju, vjeruje se da se SAD protiv muslimanskog fundamentalizma
bore jednim oblikom vlastitog fundamentalizma.

Pa ipak, zahvaljujući opozicionim stavovima Francuske, Njemačke i nekih drugih zemalja

u muslimanskom svijetu. U tom kontekstu mnogi muslimani su počeli shvatati da Zapad nije
homogeni, ujedinjeni i prijeteći entitet, nego da i Zapad također unutar sebe ima sukobljena
mišljenja u pogledu ključnih političkih pitanja kao što je rat protiv Iraka. To stvara prostor za

tolerancije i dijaloga između civilizacija ukoliko SAD i njeni saveznici ustraju u svojoj politici.

Page 57

56

O autorima

Salwa Bakr

go to Heaven” (1997.).

Basem Ezbidi

dato’ mohammed Jawhar Hassan

Rođen je 1944. Direktor je Instituta za strategiju i međunarodne studije u Maleziji, vodećeg
nevladinog think-tanka

(1996.).

Page 58

57

Fikret karčić

Rođen je 1955. Profesor je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i na Pravnom fakultetu

islamske institucije na prostoru postosmanskog Balkana, muslimanske manjine i moderni islam.
Objavljivao je radove na bosanskom, arapskom, turskom i engleskom, uključujući “Povijest
šerijatskog prava” (1987.), “Društveno-pravni aspekti islamskog reformizma” (1990.) i “Studije
o šerijatskom pravu” (1997.).

Hanan kassab-Hassan

Rođena je 1952. Do 2003. radila je kao profesor na Francuskom fakultetu i Fakultetu Beaux

radi kao konsultant i kordinator za kulturne događaje koje organizira Francuski kulturni centar
u Siriji, a od 2002. napisala je nekoliko radova za web-stranicu www.babelmed.net (koju inače

mazhar Zaidi

tačke njegovog interesovanja čine vjerska netolerancija i prava manjina u Pakistanu.

Similer Documents