Download Završni rad Metalne konstrukcije.doc PDF

TitleZavršni rad Metalne konstrukcije.doc
File Size527.2 KB
Total Pages72
Table of Contents
              GRAĐEVINSKI FAKULTET
	SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU
	ZAVRŠNI RAD
		SADRŽAJ:
1.Tehnički opis
	3. Krovište
3.1. Analiza opterećenja krovišta
	4. Proračun podrožnice
4.1. Analiza opterećenja podrožnice
	OPTEREĆENJE OD VJETRA
	4.3. Dimenzioniranje podrožnice
		4.3.1. Podaci o poprečnom presjeku
		Fe 360
		fy = 23,5 kN/cm²
		IPE 160
		Fe 360 → ε = 1,0
	
		Poprečni presjek: KLASA I
		5.1.Analiza opterećenja grednog nosača
			Odabrane rezne sile za stup
		5.3. Dimenzioniranje grednog nosača
			5.3.1. Podaci o poprečnom presjeku
			Fe 360
			fy = 23,5 kN/cm²
			IPE 330
			Fe 360 → ε = 1,0
	
		Poprečni presjek: KLASA I.
		5.4. Dimenzioniranje grede s ojačanjima (“vutama”)
			A = 31,1516,00 + 1,1916,00 + 0,7530,70 + 0,7530,2 = 101,515 cm2
		TEŽIŠTE:
		
		STATIČKI MOMENT POVRŠINE:
		
		5.4.2.Klasifikacija poprečnog presjeka u presjeku 1:
		5.4.3. Otpornost poprečnog presjeka u tlaku
		Konzolni nosač
		5.5. Analiza opterećenja konzolnog nosača
			5.6.1. Podaci o poprečnom presjeku
			Fe 360
			fy = 23,5 kN/cm²
			IPE 220
			Fe 360 → ε = 1,0
	
		Poprečni presjek: KLASA I.
		6. Proračun stupa
			6.2. Dimenzioniranje stupa
				6.2.1. Podaci o poprečnom presjeku
				Fe 360
				fy = 23,5 kN/cm²
				HEA 240
				Fe 360 → ε = 1,0
	
		Poprečni presjek: KLASA I.
		7. Proračun sprega
		SILE KOJE DJELUJU NA SPREG:
		P 1 = q l = 1,70 0,90 = 1,53 KN
		P 2 = q l = 1,70 1,63 = 2,77 KN
		P3 = q l = 1,70 1,46 = 2,48 KN
			7.2.1. Podaci o poprečnom presjeku
			Fe 360
			fy = 23,5 kN/cm²
			Kvadratni cijevni profil 30x 30x 1,6
			a) Hrbat
	→
		Nosivost vara na hrptu
		Nosivost vara na pojasu
            
Document Text Contents
Page 72

72

Similer Documents