Download Zivot i Delo Sv Nikolaja Izabrani Spisi Живот и дело Св. Владике Николаја Изабрени списи PDF

TitleZivot i Delo Sv Nikolaja Izabrani Spisi Живот и дело Св. Владике Николаја Изабрени списи
File Size3.8 MB
Total Pages685
Table of Contents
              ZIVOT I DELO SV NIKOLAJA Izabrani spisi.pdf
Binder1.pdf
	Episkop Nikolaj D. Velimirovic VERA SVETIH.pdf
	Religija Njegoseva.pdf
	Document1.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

ЖИВОТ И ДЕЛО 
СВЕТОГ НИКОЛАЈА ЖИЧКОГ 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ЖИВОТ И ДЕЛО СВЕТОГ НИКОЛАЈА ЖИЧКОГ 

САДРЖАЈ

Матија Бећковић   Пролог   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       стр. 4 
Митрополит Амфилохије (Радовић)   Предговор    ..............................................................................................................................................................................................................................................................    5 
Владика Атанасије (Јевтић)    Народни човек    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................    13 
Исидора Секулић    Духовни неимар    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    16 
Слободан Јовановић    Велика личност светлога трага    ........................................................................................................................................................................    17 
Св. Јован Шангајски    Украс и слава српске цркве    .............................................................................................................................................................................................................................................    18 
Софија Зернов    Очи које су Бога гледале    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    19 
Александар Шмеман    Најеминентнији православни владика XX века    .........................    20 
Ава Јустин Ћелијски    Највећи Србин после Светога Саве    .............................................................................................................................................................    21 
Тропар Св. Владици Николају     .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    24 
Ljubomir Ranković    Biografija monaha svetitelja    ................................................................................................................................................................................................................................................................    25 
Славиша Лекић   Мистериозна смрт и загонетан крај светог Николаја   ...................  32 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ТЕКСТОВИ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 

САН О СЛОВЕНСКОЈ РЕЛИГИЈИ    .................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................    42 
СРПСКИ НАРОД КАО ТЕОДУЛ    ............. ................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    50 
ИЗНАД ИСТОКА И ЗАПАДА    ...................................................................................... ................................... ........................................................... .................... .............................................. ..................................................................................................... ......................................................................................................................................    77 

Расуђивање прво: ХРИСТОС ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА    ............................... ............................... ...........................................................................................................................    78 
Расуђивање друго: БАЛКАНСКИ ХРИСТОС   ........................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................    79 
Расуђивање треће: О ЛАКОМИМ И ПРЕВАРЕНИМ    ................................................................................................................................................................................................................................................................    80 
Расуђивање четврто: СТРАХ ОД ДЕМОНА И ИГРА СА ДЕМОНИМА    ....... .............................................................................................................    82 
Расуђивање пето: ИСТОЧНА ФИЛОСОФИЈА И ЗАПАДНА НАУКА    .....................................................................................................................................    83 
Расуђивање шесто: О МИРУ И НЕМИРУ    ....... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    85 
Расуђивање седмо: МУЧЕЊЕ ЗА ДУШУ И МУЧЕЊЕ ЗА ТЕЛО    .........................................................................................................................................................................    87 
Расуђивање осмо: БОРБА ЗА ВИДЉИВО И ЗА НЕВИДЉИВО ПРОКЛЕТСТВО    .................................    89 

ЕМАНУИЛ    ........................................................................................................................................................................................................... ................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    91 
I  О сновима са важним последицама    .......... ....................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................    93 
II  О чудесним исцелењима    ............. ....................................................................... ................................................................................................................................................................ ............ .........................................................................................................................................................................   .    105 
III  О тајанственим гласовима    ....... ....................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................  ......    113 
IV  О Божанском промислу    ......... ....................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................  .....    121 
V  Казне Божије    ............ ....................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... .......... ............................................................ .................................................................................. .........................................................      127 
VI  О виђењима и појавама из невидљивог света    .......... ....................................................................... .......................................................................................................................................................................    135 

МОЛИТВЕ НА ЈЕЗЕРУ .......... ....................................................................... . ....................................................................... .......................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  .    146
ДИВАН ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ..............  .....    238

ДИВАН 1. Сабор у Дивостину    .............................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................  ....................................................................................................  .....    239 
ДИВАН 2. У Дивостину    ........................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ........................................................  .....    245 
ДИВАН 3. У Дивостину    ............................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................  .....    249 
ДИВАН 4. Препирка о чудесима    .............................................................. ................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................  .....    259 
ДИВАН 5. У Крагујевцу    ................................................................................................................... .................. .................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................  .....    262 
ДИВАН 6. Христос и старешине народне    ........................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................  .....    266

Page 342

ПЕТИ СПРАТ

Page 343

ШЕСТИ СПРАТ

Page 684

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ТЕЛА 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/RehabilitacijaTela/Nikolaj0306.htm

У ХАРМОНИЈИ С БЕСКРАЈНИМ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/UHarmonijiSaBeskrajnim/Nikolaj0307.htm

НОВЕ БЕСЕДЕ ПОД ГОРОМ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/NoveBesedePodGorom/Nikolaj0601.htm

ИЗНАД ГРЕХА И СМРТИ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/IznadGrehaISmrti/Nikolaj0602.htm

КРОЗ ТАМНИЧКИ ПРОЗОР 
ПОРУКЕ СРПСКОМ НАРОДУ ИЗ ЛОГОРА ДАХАУ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/KrozTamnickiProzor/Nikolaj0702.htm

ВЕРА ОБРАЗОВАНИХ ЉУДИ  
ТУМАЧЕЊЕ СИМВОЛА ВЕРЕ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/VeraObrazovanihLjudi/VeraObrazovanihLjudi.htm

ПРВИ ЗАКОН БОЖИЈИ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/PrviZakonBoziji/PrviZakonBoziji.htm

МИСИОНАРСКА ПИСМА 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/MisionarskaPisma/Nikolaj0801.htm

ТЕОДУЛ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/Teodul/Nikolaj0701.htm

КАСИЈАНА 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/Kasijana/Nikolaj0904.htm

ЗЕМЉА НЕДОЂИЈА 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/ZemljaNedodjija/Nikolaj0905.htm

ПЕСМЕ МОЛИТВЕНЕ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/PesmeMolitvene/Nikolaj1002.htm

ЖЕТВЕ ГОСПОДЊЕ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/ZetveGospodnje/Nikolaj1004.htm

ЈЕДИНИ ЧОВЕКОЉУБАЦ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/JediniCovekoljubac/Nikolaj1005.htm

ДУХОВНА ЛИРА 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Lira/naslovna.htm

ОХРИДСКИ ПРОЛОГ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/prolog/index.php

ЖИВОТ СВЕТОГ САВЕ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Zitija/SvSava/svsava.htm

Page 685

ДУХОВНЕ ПОУКЕ 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/Duhovnepouke/sadrzaj.htm
 

Посебно упућујемо на СЛОВЕСНИК 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlNikolaj/SvetiNikolajZickiSlovesnik.pdf 

фототипско издање Народне и Универзитетске библиотеке у Приштини из 1997, 
књиге, односно свеске писане и украшене руком владике Николаја, како се 
претпоставља тридесетих година 
прошлог века у манастиру 
Враћевшници. 

Електронско издање у pdf формату 
има 69,3 MB: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ЖИВОТ  И  ДЕЛО  СВЕТОГ  НИКОЛАЈА  (ВЕЛИМИРОВИЋА)  ЖИЧКОГ 
Ово електронско издање направљено је методом copy/paste од текстова Светог Николаја 
Велимировића и радова који су о њему објављени у електронском облику на сајтовима 
www.svetosavlje.org , www.rastko.rs , www.vidovdan.org и другима, те униформно графички 
обрађено колико је то било могуће. Избор из богатог опуса Св. Николаја није намењен у 
комерцијалне или друге користољубиве сврхе и шаљем га пријатељима као један од пу‐
токаза у овом за српски народ преломном и у његовој историји јединственом тренутку. 

Март 2013, Ранко Раделић

Similer Documents